jaarverslag laden
even geduld

Jaarverslag
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Sociale partners zijn ‘samen sterk door overleg’. Dat is onze baseline en persoonlijke overtuiging. Bijna 2 miljoen werknemers en werkzoekenden in Vlaanderen zijn lid van één van de drie vakbonden en ongeveer 150.000 ondernemers, bedrijven en organisaties zijn lid van één van de vier werkgeversorganisaties. Samen geven we deze bedrijven, medewerkers en gezinnen een stem via het Vlaams sociaal overleg. Over thema’s zoals vorming, arbeidsmarkt, sociale bescherming, innovatie, klimaat of energie zoeken we samen de juiste oplossingen op basis van terreinkennis en gedegen studiewerk. Zo creëren we meer impact met als doel meer welvaart, welzijn, duurzaamheid en sociale cohesie in Vlaanderen.

In 2017 bracht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ruim honderd adviezen uit over tal van sociaal-economische thema’s. Daarnaast sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners een VESOC-akkoord over opleidingsincentives af. Verder op het jaar volgde een akkoord onder de sociale partners over werkbaar werk. Dat zijn twee actuele en cruciale thema’s in het licht van de huidige én toekomstige uitdagingen.

Tijden veranderen. Digitale en andere innovaties zorgen in een hoog tempo voor radicale veranderingen in de samenleving en de economie. Burgers zijn steeds mondiger en verenigen zich in nieuwe belangengroepen en burgerbewegingen. Het sociaal overleg moet meer dan ooit zijn slagkracht bewijzen. Samen willen we zowel antwoorden bieden op de huidige uitdagingen, als toekomstgericht de dialoog voeren over de grondige veranderingen in economie en maatschappij. Dat doen we in de eerste plaats tussen de sociale partners, maar ook met de overheid en de bredere samenleving.

Geworteld in het verleden en met een blik op de toekomst willen de Vlaamse sociale partners de volgende jaren samen die uitdaging blijven aangaan.

Hans Maertens
Voorzitter SERV

Leeswijzer

Het nieuwe format geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van organisatie naar organisatie en van pagina naar pagina.

Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Het hamburgermenu geeft de onderverdeling binnen een deelorganisatie aan. Voor de SERV en de Stichting Innovatie & Arbeid zijn dat de werkthema’s.

SERV

Werking in cijfers

Adviesvragen: de SERV ontvangt adviesvragen van de Vlaamse Regering, een lid van de Vlaamse Regering of de voorzitter van het Vlaams Parlement. De adviesvragen kunnen handelen over voorgenomen regelgeving, maar ook over beleidsnota's en -documenten of specifieke beleidsvraagstukken. Soms vraagt ook een instelling (bv. ESF) of een federale minister de SERV om advies.

Selectief advies: de SERV gaat niet op elke adviesvraag inhoudelijk in, maar adviseert selectief om zo een grote(re) beleidsimpact te hebben. De selectie gebeurt op basis van het sociaal-economische belang en het strategisch gehalte van dossiers, met oog voor de brede taakstelling van de raad. In dat geval spreken we van een formeel advies.

Samenwerking: is er bij een adviesvraag overlapping met het werkterrein van een andere strategische adviesraad, dan wordt samenwerking afgewogen. Zo werkt de SERV regelmatig samen met de Minaraad. Soms beslissen de sociale partners om een advies binnen een andere strategische adviesraad of commissie te formuleren (bijvoorbeeld MORA, SAR WGG, Commissie Diversiteit, VHC).

Advies op eigen initiatief: naast de adviezen op vraag, werkt de SERV proactief en brengt de raad een aantal adviezen op eigen initiatief uit.

Akkoorden: de SERV draagt bij aan de kwaliteit van het beleid en aan de sociaal-economische performantie van Vlaanderen door onderling (bipartite) en samen met de Vlaamse Regering (tripartite) akkoorden af te sluiten.

6 lopende adviesvragen 2016
99 adviesvragen 2017
4 lopende adviesvragen 2017
105 adviezen op vraag
7 adviezen op eigen initiatief
1 akkoord sociale partners
1 VESOC-akkoord
5 met andere SAR of raad
22 formele adviezen
1 geen consensus
1 evaluatierapport
2 rapporten
2 startnota's

Adviesvragers: in 2017 kreeg de SERV van 8 Vlaamse ministers, 2 federale ministers en het ESF adviesvragen binnen. Ministers Tommelein, Muyters en Crevits vroegen de SERV het meest om advies.

Tommelein (24)
Muyters (23)
Crevits (18)
Schauvliege (12)
Vandeurzen (12)
Bourgeois (9)
Homans (3)
Weyts (1)
ESF (1)
Peeters (1)
Marghem (1)

Adviesthema’s: de SERV bracht de meeste adviezen uit over de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs en vorming en economie en innovatie. Vooral voor de adviesvragen over omgevingsbeleid en internationale relaties besliste de raad om omwille van het beperkte sociaal-economisch belang enkel een formeel advies uit te brengen.

Arbeidsmarkt (20)
 
Begroting en financiën (10)
 
Economie en innovatie (15)
 
Energie (9)
 
Internationale relaties (11)
 
Omgevingsbeleid (13)
 
Onderwijs en vorming (21)
 
Sociale bescherming (13)
 
Werking overheid (2)
 

Raadszittingen: wekelijks organiseert de SERV een elektronische procedure bij de raad om adviezen goed te keuren. Op 18 januari 2017 kwam de raad fysiek bij elkaar tijdens een gesloten raadszitting.

Samenstelling SERV

In de SERV zetelen 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties en 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties. Deze representatieve samenstelling geeft de SERV een stevige maatschappelijke verankering.
Voor de werkgevers gaat het om:

 • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
 • UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers
 • BB - Boerenbond
 • Verso - Vereniging voor Social Profit Ondernemingen.

Voor de werknemers gaat het om:

 • ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond van België
 • ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond
 • ACLVB - Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België.

Het dagelijks bestuur van de SERV bestaat uit een vertegenwoordiger van de Vlaamse sociale partners ABVV, ACV, ACLVB, UNIZO, Voka en Boerenbond. De administrateur-generaal en adjunct administrateur-generaal van de SERV zetelen met raadgevende stem. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks tussen de vier grootste sociale partners. Elk jaar levert een andere partner (ACV-Voka-ABVV-UNIZO), volgens een beurtrol, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter aan het dagelijks bestuur. De voorzitter en ondervoorzitter komen nooit tegelijk uit de werkgevers- of werknemersgroep.

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter
  • Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV
 • Ondervoorzitter
  • Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
 • Leden
  • Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV
  • De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond
  • Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris ACLVB
  • Van Eetvelt Karel, gedelegeerd bestuurder UNIZO

Leden

 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
   • Clauwaert Alain, voorzitter algemene centrale ABVV
   • Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV
   • Diepvents Philippe, directeur studiedienst Vlaams ABVV
  • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
   • Daerden Justin, nationaal verantwoordelijke ACV Bouw en Industrie
   • De Preter Lieve, algemeen secretaris ACV
   • Dielen Ilse, provinciaal voorzitter ACV Antwerpen
   • Gryp Stijn, studiedienst ACV
   • Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV
   • Vervoort Johan, verbondssecretaris ACV Leuven
  • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België – ACLVB
   • Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris  ACLVB
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Boerenbond – BB
   • Bruggen Peter, algemeen secretaris Boerenbond
   • De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond
  • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
   • Deiteren Caroline, coördinator sociale cel studiedienst UNIZO
   • Van Eetvelt Karel,  gedelegeerd bestuurder UNIZO
  • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Delfosse Jan, directeur-generaal Comeos Vlaanderen
   • Demuynck Peter, algemeen directeur AGORIA Vlaanderen
   • Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Sannen Goedele, senior adviseur logistiek & mobiliteit Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Teughels Sonja, senior adviseur arbeidsmarkt Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso
   • Gaublomme Ann, directeur Verso

Plaatsvervangende leden

 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
   • De Batselier George, ondervoorzitter ABVV-Metaal
   • Reniers Chris, algemeen secretaris ACOD
   • Verbeek Pieter, adviseur Vlaams ABVV
  • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
   • Bortels Martien, secretaris ACV Limburg
   • Coopman Marianne, algemeen secretaris COV
   • David Wim, provinciaal voorzitter, ACV West-Vlaanderen
   • Oeyen Elke, medewerker Vlaamse bewegingsploeg ACV
   • Van der Hallen Peter, adviseur studiedienst ACV
   • Verleyen Veerle, adjunct algemeen secretaris LBC-NVK
  • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB
   • Aissa Laïla, adviseur studiedienst ACLVB
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Boerenbond - BB
   • Degelin Saartje, adviseur studiedienst Boerenbond
   • Penninckx Iris, adviseur studiedienst Boerenbond
  • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
   • Bortier Johan, directeur studiedienst UNIZO
   • Vanden Abeele Piet, adviseur studiedienst UNIZO
  • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Brouwers Els, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Cattelain Ann, directeur juridische dienst Federgon
   • Collaerts Karl, senior adviseur fiscaliteit & begroting Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Demeester Niko, secretaris-generaal Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Dillen Marc, directeur-generaal VCB
  • Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso
   • Malfait Dirk, studiedienst Verso

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem

 • Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV
 • Coppen Helga, adjunct-administrateur-generaal SERV

Medewerkers

Secretariaat-generaal

 • Kerremans Pieter, administrateur-generaal
 • Coppen Helga, adjunct-administrateur-generaal (in dienst 01/01/2017)
 • Van Humbeeck Peter, stafmedewerker leidend ambtenaren
 • Taelemans Ingrid, directiesecretariaat
 • Vermeire Kathleen, directiesecretariaat

Studiedienst

 • arbeidsmarktbeleid
  • Hellings Sandra
  • Morsink Niels
  • Valcke Mieke
 • onderwijs
  • Valcke Mieke
 • diversiteit
  • Vanheeswijck Nele
  • Hedebouw Liselotte
 • economie en innovatie
  • Buyse Tim
  • Knaepen Wim
  • Buysse Linde (in dienst 01/08/2017)
 • Vlaamse sociale bescherming
  • Bogaerts Kristel
  • Knaepen Wim
 • begroting en fiscaliteit
  • Eysackers Erwin
  • van der Wielen Wouter (uit dienst 15/09/2017)
  • Noppe Sharon (in dienst 01/01/2017)
 • werking overheid
  • Van Humbeeck Peter
  • Buysse Linde (in dienst 01/08/2017)
  • Buyse Tim
 • omgevingsbeleid
  • Lamote Annick
 • energie
  • Bollen Annemie
  • Pepermans Yves
 • internationale werking
  • Taelemans Ingrid
  • Van Peer Ria

Personeels- en financiële dienst

 • Reyniers Anne
 • Janssens Martine
 • Mouton Bart

Informaticadienst

 • Loeners Stephan (uit dienst 16/07/2017)
 • Verzele Tom

Communicatiedienst

 • Muys Leen
 • Blondeel Lander
 • Eyskens Serge
 • Muylle Martine

Informatiemonitoring, bibliotheek en archief

 • Huyghe Claudine
 • Van den Bergh Marc

Administratie

 • Beerens Annick
 • Van den Heuvel Lieve
 • Van der Wildt Huguette

Logistiek

 • Baeyens Patrick
 • De Cockere Chantal
 • Faelens Barbara
 • Lefèvre Pascal

Arbeidsmarkt

De doelstelling van het Pact 2020 is nog steeds het uitgangspunt van het arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid van de toekomst. Dat wil zeggen: meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs. Om dat te bereiken is in Vlaanderen een hogere werkzaamheids- en werkbaarheidsgraad nodig dan vandaag. Vanuit deze doelstelling brengt de SERV-commissie Arbeidsmarkt adviezen uit en draagt bij tot het overleg binnen het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC) en het sluiten van VESOC-akkoorden.

De commissie Arbeidsmarktmarkt buigt zich over de verschillende subthema’s binnen het domein werk: overgang onderwijs-arbeidsmarkt, activering, loopbaanbeleid, vorming- en opleidingsbeleid, duaal leren, werkbaarheid, doelgroepenbeleid, sociale economie, dienstencheques, tijdelijke werkervaring, wijk-werken, sectorconvenants, diversiteit ... Bijzondere aandacht gaat blijvend uit naar de bevoegdheden die overgekomen zijn in het kader van de zesde staatshervorming.

Adviezen en akkoorden

In 2017 bracht de SERV 20 adviezen uit over het thema arbeidsmarkt, waarvan 3 samen met de SERV-commissie Onderwijs, 2 op eigen initiatief en 1 formeel advies.

Daarnaast sloten de sociale partners 1 onderling akkoord en 1 VESOC-akkoord met de Vlaamse Regering af.

Tot slot werkte de SERV-commissie Arbeidsmarkt mee aan het overkoepelend project Economie en arbeidsmarkt van de toekomst.

In de kijker

11
juli

Sociale partners en Vlaamse Regering sluiten akkoord over opleidingen werknemers

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben een akkoord bereikt over de hervorming van de opleidingsinstrumenten voor werknemers. Met de hervorming moeten werknemers zich meer en beter kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Het akkoord is het sluitstuk van het Vlaams Banenpact.

Lees het advies

 
19
juli

Wijk-werken: klusjesdienst of traject naar werk?

Het uitvoeringsbesluit wijk-werken verduidelijkt alvast een aantal operationele elementen van dit systeem. Zo kunnen enkel VDAB of OCMW werkzoekenden toeleiden en wordt het maximum aantal uren prestaties vastgelegd op 60 uur per maand en 630 uur per jaar.

Maar dé cruciale voorwaarde voor deze hervorming blijft voor de SERV ongewijzigd: een duurzaam alternatief voor de personen die niet of nauwelijks te activeren zijn en voor wie een beperkt aantal uren professionele prestaties wellicht blijvend de hoogst haalbare doelstelling is. Dit alternatief ontbreekt.

In zijn advies formuleert de SERV verder een tiental concrete suggesties rond de verdere operationalisering van wijk-werken. Zo vraagt de SERV dat er één helder en afgelijnd kader voor de wijk-werkactiviteiten wordt opgesteld door sociale partners in samenspraak met lokale besturen. Ook adviseert de SERV om wijk-werken waar mogelijk te aligneren met de bestaande regels van de VDAB-werkplekleervormen en -activeringstrajecten.

De SERV is voorstander van één aanschafprijs van de wijk-werkencheques voor heel Vlaanderen. De VDAB moet werk maken van één centraal registratiesysteem om te voorkomen dat het contingent aan wijk-werkers wordt overschreden. Er is ook nood aan een juridisch kader voor het VDAB-personeel dat ter beschikking wordt gesteld. Om de doelstelling ‘traject naar werk’ te bereiken, moet er in kwaliteitsvolle toeleiding en begeleiding worden voorzien alsook in competentie-versterkende en –ondersteunende acties. Het BVR is weinig ambitieus op dit vlak.

Lees het advies

6
november

Vlaamse sociale partners bundelen krachten voor meer werkbaar werk

Als antwoord op de tegenvallende werkbaarheidscijfers voor werknemers en zelfstandige ondernemers, zetten de Vlaamse sociale partners samen hun schouders onder een actieplan werkbaar werk. Met 32 acties en engagementen pakken ze de kwaliteit van de jobs in Vlaanderen aan. Zo stellen ze een werkbaarheidsscan voor, een laagdrempelige doorlichting op maat van ondernemingen en organisaties die uitwijst waar het werkbaarheidsschoentje precies knelt.

De resultaten kunnen bedrijven en organisaties op weg helpen bij het opstarten van een traject en het uitwerken van werkbaarheidsacties. Een nieuw op te richten werkbaarheidsfonds moet voor een financieel duwtje in de rug zorgen. Verder geloven de sociale partners sterk in kwaliteitsvol leiderschap en willen ze meer aandacht voor een coachende en waarderende leiderschapsstijl. Dat kan werkstress en burn-out tegengaan en medewerkers duurzaam aan de slag houden.

Lees het advies

VESOC-werkgroep

In 2017 vergaderde de VESOC-werkgroep zeven keer.

De agendapunten hadden vooral betrekking op het beleidsdomein Werk. Zo werd het inhoudelijk kader van de secorconvenants toegelicht voor de onderhandelingen met de sectoren. Het kabinet Muyters reageerde op het SERV-advies over de jongerenbonus. Naar aanleiding van de situatie in de banksector duidde het kabinet de aanpassingen aan de Vlaamse RSZ-korting voor oudere werknemers. Ook de aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden en de werkhervattingstoeslag kwamen aan bod. Het kabinet duidde ook de stand van zaken van de kmo-portefeuille en -groeisubsidie en de inzet hiervan rond diversiteit. De belangrijkste resultaten uit het nieuwe monitoringsrapport loopbaanbegeleidingscheques werden voorgesteld. Ook de planning en aanpak van de werkgroepen in functie van de operationalisering van het VESOC-akkoord Opleiding & Vorming en de vraag tot bijsturing van het VESOC-akkoord Samen op de Bres voor 55+ werden geagendeerd.

Het kabinet Bourgeois lichtte het Groenboek Beter Bestuur toe, alsook de concretisering van de Visienota 2050 en het Vlaams Hervormingsprogramma 2017.

Het kabinet Crevits gaf een uitgebreide toelichting bij het STEM-actieplan. Het kabinet beantwoordde verder de vragen over het akkoord over de eindtermen en lichtte de beslissing om duaal leren uit te stellen toe.

Het kabinet Homans gaf uitleg bij de stand van zaken van het decreet maatwerk en de bijsturing van VAPA. Ook de toeleiding via ICF kwam aan bod.

Verder werd de stand van zaken van de werkgroep sociale correcties toegelicht. Ook de armoedetoets en -rapport werden besproken. Alle betrokken kabinetten gaven een toelichting bij de engagementsverklaring bij het advies actielijst arbeidsbeperking 2020 van de SERV-Commissie Diversiteit. Wat de werk-welzijnstrajecten betreft, gaven de kabinetten Muyters, Vandeurzen en Homans een reactie op de adviezen van de SERV en de SARWGG.

Alle akkoorden arbeidsmarkt

Begroting en fiscaliteit

Jaarlijks maakt de SERV in januari een evaluatie van de Vlaamse begroting zoals ze door het Vlaams Parlement is goedgekeurd. Daarbij besteedt de SERV o.a. aandacht aan dossiers met een grote impact op de begroting zoals investeringen, staatshervorming of publiek-private samenwerking.

In juli volgt dan het jaarlijkse advies aan de Vlaamse Regering voor de opmaak van de volgende begroting. Daarbij maakt de SERV een raming van ontvangsten en uitgaven bij ongewijzigd beleid. De sociale partners geven advies over de budgettaire ruimte voor nieuwe initiatieven en voor schuldafbouw. De budgettaire houdbaarheid van de Vlaamse financiën op lange termijn staat voorop.

Adviezen

In 2017 bracht de SERV 10 adviezen uit over het thema begroting en fiscaliteit, waarvan 4 formele adviezen en 1 advies zonder consensus.
Daarnaast bracht de SERV 1 evaluatierapport uit.

In de kijker

18
januari

SERV vraagt meer overheidsinvesteringen

In hun jaarlijkse evaluatie van de ingediende Vlaamse begroting pleiten de sociale partners binnen de SERV voor meer overheidsinvesteringen. Er ontstaat investeringsruimte omdat de begroting geen rekening meer moet houden met de negatieve impact van oude financieringsconstructies die vroeger buiten de begroting bleven. De SERV is voorstander van deze stimulans als de investeringen aan economische en maatschappelijke criteria voldoen. De Vlaamse overheidsinvesteringen zijn naar internationale normen bescheiden en zulke investeringen kunnen de economische groei positief beïnvloeden.

Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV: “De verwachte heropleving van de economie bleef tot nu toe uit, maar we verwachten voor 2017 wel een significante groei. Dit zal een positieve impact hebben op de overheidsfinanciën, zodat ruimte voor bijkomende investeringen ontstaat.”

Lees het advies

10
juli

Meer investeren moet prioriteit zijn en blijven voor de Vlaamse Regering

Hoewel de Vlaamse Regering haar begroting 2018 voor het eerst sinds jaren in een gunstig(er) economisch klimaat kan opmaken, blijven de sociaal-economische uitdagingen groot. Een sterke investeringsimpuls blijft nodig volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Deze investeringsuitgaven moeten sneller stijgen dan de andere uitgaven. De SERV ondersteunt de Vlaamse Regering ook om in de geplande dialoog met de Europese Commissie naar oplossingen te zoeken om strategische investeringen over meerdere jaren in de begroting te verwerken.

Lees het advies

Diversiteit

Vlaanderen moet blijvend inzetten op gelijke kansen en diversiteit. Personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap zijn immers nog steeds ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. De SERV streeft naar een evenredige arbeidsdeelname voor iedereen en neemt dit mee in zijn adviezen over werkgelegenheid en gelijke kansen.

De adviesvragen die de SERV ontvangt over diversiteit behandelen de sociale partners in de Commissie Diversiteit waarin ze samen met de kansengroepen aan tafel zitten.

Economie en innovatie

Een competitieve, inclusieve en duurzame economie is een prioriteit voor de SERV. Vlaanderen moet uitgroeien tot een toonaangevende, innovatiegedreven kenniseconomie met een sterk ondernemerschap en internationale focus. Het veelzijdige karakter van de Vlaamse economie en de samenhang in de Vlaamse economische structuur blijft behouden en de kennis en werkgelegenheid verankerd.

Met deze doelstelling uit het Pact 2020 als kader, adviseert de SERV over een brede waaier aan economische beleidsinitiatieven. Thema’s zoals het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap in al haar dimensies en levensfasen, de ‘herindustrialisatie’ van Vlaanderen, slimme specialisatie, het Vlaams economisch steuninstrumentarium, de lokale inbedding van ondernemingen en versterking van lokale markten, de vergroening en circulariteit van de economie, het ruimtelijk-economisch beleid, het sociaal-economisch streekoverleg en nog veel meer komen aan bod bij de SERV-commissie Economie en Innovatie.

Voor de SERV zijn economie en innovatie onlosmakelijk verbonden. Innovatie is cruciaal voor de oplossing van een hele reeks maatschappelijke vraagstukken en is tegelijkertijd de belangrijkste drijver voor economische groei. Kenniscreatie en O&O vormen dé voedingsbodem voor verdere innovaties. Wendbaar inspelen op de wijzigende technologieomgeving en beschikken over een state-of-the-art productieapparaat zijn belangrijke voorwaarden om in 2030 bij de wereldtop te blijven, de Vlaamse kennis, productie en technologie lokaal te verankeren en een sterke industrie en maaksector te behouden. Voor de SERV omvat innovatie bovendien meer dan alleen technologische innovatie.

Adviezen en andere initiatieven

In 2017 bracht de SERV 15 adviezen uit over het thema economie en innovatie. Daarvan was 1 advies op eigen initiatief, 1 adviesvraag stuurde de SERV door naar de Vlaamse Havencommissie om de vraag daar verder te behandelen. 1 advies werd ondersteund door een rapport. Voor 1 adviesvraag bracht de SERV een formeel advies uit.

Tot slot werkte de SERV-commissie Economie en Innovatie mee aan het overkoepelend project Economie en arbeidsmarkt van de toekomst.

In de kijker

9
mei

SERV wil e-commerce alle kansen geven

E-commerce zit in de lift. Het aantal mensen dat in België online koopt, stijgt en het aandeel kmo’s dat in een andere EU-lidstaat online verkoopt, neemt toe. Enkele internationale consultancybedrijven én Google rekenen ons land tot één van de meest aantrekkelijke en beloftevolle e-commercemarkten in de wereld.

Ondanks deze positieve geluiden ligt het aantal online-aankopen lager dan in de buurlanden, is het aandeel burgers dat nog nooit een online-aankoop deed hoger dan het EU-gemiddelde en wordt relatief veel in het buitenland gekocht. Daarom vraagt de SERV aan de Vlaamse Regering om e-commerce voldoende te ondersteunen en zowel oog te hebben voor de handelaars/ondernemers als de consumenten. Verder is er ook nood aaneen slimme en duurzame aanpak van logistiek en mobiliteit om van e-commerce een blijvend succes te maken.

Lees het advies

18
september

SERV vraagt blijvend in te zetten op ondernemers competenties

De Vlaamse Regering wil het verplichte attest basiskennis bedrijfsbeheer, dat tot nu toe nodig is bij het starten van een zelfstandige activiteit, opheffen. De SERV ondersteunt deze afschaffing, maar vindt wel dat het kind niet met het badwater mag weggegooid worden.

Het attest was bedoeld om het aantal faillissementen te beperken en voldoende ondernemerscompetenties te garanderen. Deze doelstelling moet de Vlaamse Regering blijven hanteren.

Lees het advies

Energie

De energievoorziening is cruciaal voor de economie en de samenleving. De overgang naar een duurzame energievoorziening is één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. De SERV bouwde een ruime expertise op rond de werking van de energiemarkten en –prijzen, rationeel energieverbruik en de inzet van hernieuwbare energiebronnen, energiebevoorradingszekerheid, klimaatverandering en klimaatbeleid …

Ook de Minaraad adviseert de Vlaamse Regering over het energiebeleid maar dan vanuit milieu-invalshoek. Regelmatig leidt dat tot een gezamenlijk advies van SERV en Minaraad.

Adviezen en andere initiatieven

In 2017 bracht de SERV 9 adviezen uit over het thema energie. 1 advies was op eigen initiatief en werd ondersteund door een rapport. De SERV bracht 2 keer een gezamenlijk advies uit (1 met CESW, ESRBM en CWEDD en 1 met Minaraad). Voor 1 adviesvraag bracht de SERV een formeel advies uit.

Het SERV-secretariaat werkte mee aan de energievisievormingsprocessen in het kader van de Stroomversnelling, o.a. als co-voorzitter van de stroomgroep financiering. Die stroomgroep finaliseerde begin 2017 een financieringsvisie. Die fungeerde samen met de resultaten van de andere stroomgroepen als insteek voor de Vlaamse Energievisie die de Vlaamse Regering op 19 mei 2017 goedkeurde.

In de kijker

10
juli

Veel vuur voor energie- en klimaatvisies

In België lopen heel wat verschillende trajecten rond energie en klimaatvisies zoals rond het interfederaal energiepact, het nationaal debat over de koolstofprijs, het Vlaamse klimaatpact, de Stroomversnelling en Visie 2050. Ze getuigen van de vurige intenties van de verschillende klimaat- en energieministers om de energie- en klimaattransitie aan te pakken en om hierover een visie te vormen in overleg met stakeholders.

De SERV waardeert de vele initiatieven maar is bezorgd dat de dynamiek ervan en het draagvlak ervoor in de huidige opzet niet vol te houden zijn. De raad pleit ervoor om de processen beter te plannen, op elkaar af te stemmen en te laten gaan over wat echt van tel is. Zo blijft het vuur in de visie- en overlegprocessen branden en raken de Belgische energie- en klimaatvisies rond.

Lees het advies

2
oktober

Decretale mist over digitale meters

De Vlaamse Regering bereidt de komst van digitale meters voor en regelt het databeheer, de meterplaatsing en de compensatie voor zonnepanelen in een verzameldecreet. Rond die plannen hangt veel mist, vinden de SERV en de Minaraad. Ze missen een bredere kadering en een degelijke juridisch-technische uitwerking.

Alternatievenonderzoek is nodig, onder andere naar modellen zonder nieuwe databeheerder, met open data en met een meer centrale dataregulator. Voor zonnepanelen twijfelen de raden of de voorgestelde compensatieregel implementeerbaar is en voldoende investeringszekerheid biedt en of de plaatsing van digitale meters in dat segment kosten-batengewijs nog wel interessant is. Ook moet de Vlaamse Regering uitklaren hoe zij de doelstellingen inzake zonne-energie zal realiseren gezien de impact van een digitale meteruitrol op de rendabiliteit van kleinschalige PV-installaties.

Lees het advies

4
december

Lift voor groene energie

De Vlaamse Regering is optimistisch en hoopt dat Vlaanderen haar hernieuwbare energiedoelstelling in 2020 kan halen en dat de lagere energieheffing dat kan betalen. Die ‘lift’ naar de doelstelling is onzeker, zegt de SERV. De afstand tot de doelstelling kan veel groter zijn dan de Vlaamse Regering veronderstelt en de kosten veel hoger. In tegenvallende scenario’s kunnen in 2020 tekorten tot bijna 700 miljoen euro ontstaan. Volgens de Vlaamse vakbonden en werkgevers moet Vlaanderen voorbereid zijn op die minder optimistische scenario’s. Extra maatregelen én middelen moeten zorgen dat de rekeningen blijven kloppen.

Lees het advies

 

Internationale relaties

De Vlaamse sociale partners zijn begaan met wat zich buiten Vlaanderen afspeelt. Beslissingen in internationale fora hebben een impact op de sociaal-economische omgeving in Vlaanderen. Vooral de Europese Unie beïnvloedt de Vlaamse regelgeving en economisch beleid. Vlaanderen is een partner bij Europese en internationale afspraken en voert een eigen internationaal beleid.

Maar de SERV doet meer en is een actieve internationale partner. Zo treedt de SERV op als technische partner bij de opleidingen van de IAO rond sociaal overleg. De SERV is ook partner bij Europese samenwerkingsprojecten en ontvangt internationale delegaties. De landen uit het Zuiden zijn voor de SERV prioritaire partnerlanden samen met de landen van Oost- en Centraal Europa. In zijn internationale werking verliest de SERV de Noord-Zuid-problematiek niet uit het oog en samenwerking gebeurt in alle omstandigheden op gelijke voet met de buitenlandse partners.

De stuurgroep en cel Internationale Relaties staan in voor de uitvoering van de internationale missie van de SERV.

Adviezen en andere initiatieven

In 2017 bracht de SERV 11 adviezen uit over het thema internationale relaties, waarvan 7 formele adviezen. Het dagelijks bestuur van de SERV besliste immers eerder om niet langer adviezen te geven over de instemmingsdecreten voor internationale overeenkomsten. Enkel die van de Internationale Arbeidsorganisatie vormen een uitzondering.

Daarnaast diende de SERV in 2017 een transnationaal ESF-project ‘Sociale partners in de digitale versnelling’ in. Het project werd goedgekeurd en ging op 1 december 2017 van start. Dit mutual-learning project met partnerorganisaties uit Frankrijk, Duitsland, Spanje en Tsjechië sluit aan bij het traject van de SERV om te komen tot een visie en beleidsaanbevelingen over de gevolgen van de digitalisering en robotisering op de Vlaamse economie en arbeidsmarkt en focust daarbij specifiek op de ervaringen in het buitenland.

Meer info op www.digitalfasttrack.eu

Internationale samenwerking

24
januari
Brussel - België

Turken op bezoek bij de SERV

Op 24 januari 2017 kwam een uitgebreide delegatie van het Turkse ministerie van Arbeid en van de Europese secties van dit ministerie op bezoek bij de SERV. Ze waren geïnteresseerd in de wijze waarop de Vlaamse sociale partners betrokken zijn of worden bij het ESF Vlaanderen.

Niels Morsink en Ria Van Peer gaven een toelichting samen met Brigitte Lauwers van de Stichting die inging op een concreet ESF-project van StIA.

Het studiebezoek maakt onderdeel uit van de technische bijstand die de Europese Unie aan Turkije verstrekt in het kader van EuropeAID.

De delegatie bestond uit 15 personen die werden vergezeld door een tolk en iemand van het faciliterende bureau.

België was uitgekozen als te bezoeken land omwille van de goede praktijken in de verschillende regio’s.

19
april
Brussel - België

Europees Netwerk Werkgelegenheid in de SERV

Het SERV-secretaraat maakt deel uit van het ESF Lerend Transnationaal Netwerk “Werkgelegenheid.

Transnationale samenwerking helpt het ESF betere en effectievere werkgelegenheidsinstrumenten en sociaal beleid te ontwikkelen door actoren uit de lidstaten en regio’s te laten leren uit ervaringen en goede praktijken in andere landen. Het ESF-agentschap Vlaanderen is lead partner in het Transnationaal Netwerk Werkgelegenheid dat in december 2015 werd opgestart in Brussel.

De thema’s die in dit netwerk aan bod komen zijn: inzetbaarheid en arbeidsintegratie; arbeidsmobiliteit; toegang tot de werkgelegenheidsdiensten, evenwicht tussen privéleven en werk, aanpassingsvermogen van werkenden, actief ouder worden, groene jobs en organisatie van de arbeid…

Op 19 april 2017 was het Netwerk te gast bij de SERV. Eén van thema’s was de bestrijding van langdurige werkloosheid. VDAB en SERV gaven een toelichting bij het Vlaamse beleid.

Vertegenwoordigers van 9 verschillende lidstaten, experten uit de Italiaanse autonome regio Trentino en Schotland en afgevaardigden van Europese NGO koepels waren aanwezig op de vergadering en namen actief aan de uitwisseling van ideeën en knowhow deel.

1/2
juni
Brussel - België

SERV actief op ESF transnationaal platform

Op 1 en 2 juni 2017 had in Brussel het jaarlijkse ESF transnationaal platform plaats. Op dit forum verzamelden beheersautoriteiten van ESF en de diverse stakeholders van alle transnationale netwerken van het ESF. Het SERV-secretariaat nam actief deel aan deze conferentie.

Het transnationaal platform is opgericht door de EU-Commissie om de internationale samenwerking in het kader van het Europees Sociaal Fonds te stimuleren en te ondersteunen. Er is een website beschikbaar voor verdere uitwisseling en het zoeken naar internationale partners of oproepen.

Er waren in totaal een 250-tal aanwezigen uit de lidstaten. Er werd teruggekeken op het tweede jaar werking van de negen netwerken en vooruitgeblikt naar de toekomst van het ESF en de manier waarop internationale uitwisseling van knowhow en goede praktijken bij kan dragen tot een grotere impact.

20/21
juni
Minsk – Belarus

SERV-experten op TAIEX-workshop in Minsk

Op 20 en 21 juni 2017 vond in Minsk een workshop plaats rond de creatie en ontwikkeling van clusters. De workshop werd georganiseerd door het Ministerie van Economie van Belarus en gecofinancierd door het TAIEX-programma (Technical Assistance and Information Exchange) van de Europese Commissie.

Doel van de workshop was om best practices inzake de ontwikkeling, governance en management van innovatieve en industriële clusters uit te wisselen en te analyseren hoe regionale competitiviteit gestimuleerd kan worden door clusterinitiatieven.

Vanuit de SERV namen Tim Buyse (SERV-studiedienst) en Katrien Penne (StIA) een expertenrol op tijdens de workshop. Katrien Penne lichtte het Europese clusterbeleid toe en trok lessen uit het clusterbeleid in Duitsland, Nederland en Wallonië. Tim Buyse zoomde dieper in op de evolutie van gericht clusterbeleid in Vlaanderen en op de uitrol en praktische aanpak van het nieuwe clusterbeleid door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Andere experten waren Enrique Pedros Beya (Cluster manager van de Catalan Cluster of Agricultural Means FEMAC) en Elżbieta Ksiażek (Management Representative voor PSTP Development, Adam Mickiewicz University Foundation).

De tweedaagse workshop werd bijgewoond door een 80-tal geïnteresseerden uit Belarus (nationale en regionale overheden, het bedrijfsleven, clusterinitiatieven en onderzoekers).

28
november
Brussel - België

SERV start transnationaal ESF-project

Op 28 november werd het transnationaal ESF-project van de SERV over de digitalisering en het sociaal overleg goedgekeurd.

Dit project sluit aan bij het traject van de SERV om te komen tot een visie en beleidsaanbevelingen over de gevolgen van de digitalisering en robotisering op de Vlaamse economie en arbeidsmarkt en focust daarbij specifiek op de ervaringen in het buitenland.

De internationale partners van de SERV in dit ESF-project zijn sociale partnerorganisaties uit Saksen-Anhalt en Tsjechië, professionele organisaties uit Saksen, Saksen-Anhalt en Noordrijn-Westfalen en sociaal-economische raden uit de autonome regio Valencia en de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Het ESF project is een ”mutual learning” project waarmee de Vlaamse sociale partners willen leren hoe hun buitenlandse collega’s de uitdagingen van de digitalisering aanpakken. De wijze waarop sociale partners betrokken worden bij het beleid en bij de veranderingen op de werkvloer verschillen namelijk van land tot land. Samen met de internationale partners zal daarom een stand van zaken en een vergelijking worden opgemaakt. Daarbij wordt vooral gefocust op goede praktijken en op de processen van sociaal overleg (bipartite en tripartite) om het einddoel, leren van elkaar, te realiseren.

Omdat de digitalisering zo allesomvattend is, wordt het project gestructureerd en gefaseerd rond 3 kernthema’s: arbeidsmarkt en arbeidsorganisatie, onderwijs en competenties en economisch en innovatiebeleid. De invalshoek is daarbij steeds het sociaal overleg en de positie en rol van de sociale partners binnen elk van deze thema’s. In de verschillende fasen van het project zal telkens kritisch worden teruggekoppeld naar de inhoud en het proces van sociaal overleg. Dit om te kunnen nagaan of sociaal overleg echt een verschil kan maken op het vlak van de uitdagingen die de digitalisering met zich meebrengt en of/hoe het toe is aan vernieuwing.

Op basis van het zoek- en leerproces dat zich in de komende maanden zal voltrekken, zullen de resultaten van het project worden gebundeld voor disseminatie op andere (Europese) fora.

Het project wordt officieel gelanceerd tijdens een kick-off event in Brussel in februari 2018.

Op regelmatige tijdstippen zal via de SERV-website worden gecommuniceerd over de stand van zaken.

6/8
november
Chișinău - Moldavië

SERV-expert op missie in Chișinău

Van 6 tot 8 november 2017 nam collega Tim Buyse (SERV-studiedienst) deel aan een expertmissie naar Chisinau met als doel het ontwikkelen van een cluster mapping methodologie voor de Moldavische economie.

De missie werd in goede banen geleid door de Organisatie voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen in Moldavië (ODIMM) en gecofinancierd door het TAIEX-programma (Technical Assistance and Information Exchange) van de Europese Commissie. Naast Tim Buyse nam ook Daniel Cosnita (voorzitter van de Roemeense Cluster Associatie CLUSTERO) als tweede expert deel aan de missie.

Het doel van de expertmissie was drievoudig:

 • uitwisselen van best practices inzake de ontwikkeling, governance en management van innovatieve en industriële clusters in Europese regio’s en landen;
 • analyseren hoe de regionale competitiviteit gestimuleerd kan worden door clusterinitiatieven in Moldavië en welke cluster mapping methodologie best kan worden toegepast om dergelijk potentiële clusters in kaart te brengen;
 • opstellen van een actieplan voor de nabije toekomst over hoe deze gekozen methodologie moet worden toegepast in Moldavië teneinde een pilootproject van clusterontwikkeling te selecteren.

De uitrol van dit stappen- en actieplan zal gebeuren tijdens de eerste helft van 2018 en zal verder ondersteund worden door TAIEX(-experten).

Over TAIEX

TAIEX heeft tot doel pas toegetreden lidstaten en kandidaat-lidstaten op korte termijn technische bijstand te verlenen bij het benaderen, omzetten, implementeren en afdwingen van de EU-wetgeving. Er wordt ook assistentie gegeven aan landen uit het EU-nabuurschapsbeleid (bijv. PHARE) en aan Rusland (TACIS).

Meer weten

ODIMM en verslag op hun website
Romanian Cluster Association CLUSTERO
TAIEX

De uitrol van dit stappen- en actieplan zal gebeuren tijdens de eerste helft van 2018 en zal verder ondersteund worden door TAIEX(-experten).

Omgevingsbeleid

De kwaliteit van lucht, water, bodem en natuur dragen bij tot een gezonde en aangename leefomgeving. Vlaanderen wil zich ook op dat vlak meten met de Europese economische topregio’s.

Binnen de SERV ligt de focus op milieudossiers met een belangrijke sociaal-economische impact zoals het klimaat- en luchtbeleid, het integraal waterbeleid of het milieuvergunningenbeleid (VLAREM). Voor veel van deze milieudossiers streeft de SERV naar samenwerking met de Minaraad. De SERV heeft ook heel wat expertise opgebouwd over strategische onderwerpen zoals duurzame ontwikkeling, transitiebeleid en milieubeleidsinstrumenten.

Adviezen en andere initiatieven

In 2017 bracht de SERV 13 adviezen uit over het thema omgevingsbeleid. De SERV bracht 3 keer een gezamenlijk advies met de Minaraad uit. Voor de adviesvraag milieuhandhaving werd een gezamenlijk adviestraject met de Minaraad gestart, maar bereikten de sociale partners geen consensus. De SERV bracht voor 7 adviesvragen een formeel advies uit.

Tot slot werkte de SERV-commissie Omgevingsbeleid mee aan het overkoepelend project Economie en arbeidsmarkt van de toekomst.

In de kijker

13
februari

Witboek BRV: realisatiegericht instrumentarium nodig met oog voor rechtszekerheid

In het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen blijven visievorming en operationele doelstellingen dode letter als ze niet worden gesteund door een coherent en efficiënt realisatiegericht instrumentarium.

De SERV is van oordeel dat in de eerste plaats het bestaande instrumentarium op haar operationaliseringsmerites moet worden beoordeeld. Waar nodig en mogelijk, dienen bestaande instrumenten in functie van die harmonisering te worden bijgestuurd en aangepast. Pas als er bij de implementatie van de uitvoeringsprocessen leemtes ontdekt worden, moeten nieuwe, realisatiegerichte instrumenten worden uitgewerkt. Vrijwaring van de rechten is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Meer algemeen vraagt de SERV dat bij de operationalisering van de beleidskaders de nodige (rechts)zekerheden worden ingebouwd die houvast bieden ten aanzien van de complexiteit van de verhoudingen tussen enerzijds de diverse overheidsniveaus en anderzijds de huidige structuurplanning en toekomstige beleidsplanning.

Lees het advies

Onderwijs en vorming

Vlaanderen kan alle talent gebruiken. Daarom moeten zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke vorming genieten. Meer jongeren moeten het secundair onderwijs afronden met een kwalificatie en verder studeren, bijvoorbeeld in het volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het hoger onderwijs. Meer mensen, uit alle lagen van de bevolking, moeten deelnemen aan levenslang en levensbreed leren. Meer bedrijven en sectoren werken aan competentieontwikkeling en/of voeren een strategisch competentiebeleid. Een lerende samenleving erkent competenties, waar en hoe ze ook verworven zijn.

Met deze doelstelling uit het Pact 2020 als kader formuleert de SERV adviezen die focussen op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en levenslang en levensbreed leren.

Adviezen en andere initiatieven

In 2017 bracht de SERV 21 adviezen uit over het thema onderwijs en vorming, waarvan 3 samen met de SERV-commissie Arbeidsmarkt en 3 op eigen initiatief. Deze adviezen kwamen tot stand met de inbreng van diverse betrokkenen zoals de Onderwijsinspectie, sectorale opleidingsfondsen, VDAB, de Vlaamse Spijbelambtenaar, AHOVOKS …

De SERV-commissie Onderwijs ondernam in september 2017 een tweedaagse studiereis naar Noordrijn-Westfalen over het thema Duaal Leren.

Tot slot werkte de SERV-commissie Onderwijs en Vorming mee aan het overkoepelend project Economie en arbeidsmarkt van de toekomst.

In de kijker

29
mei

SERV bezorgd over uitrol Duaal Leren

De SERV gelooft sterk in de meerwaarde van het Duaal Leren en zet daarom graag zijn schouders onder de uitbouw van deze nieuwe leerweg. De sociale partners maken zich echter zorgen over de huidige uitrol van het Duaal Leren.

Zo vindt de SERV dat de ambities gerust hoog mogen zijn. Er zijn niet enkel proeftuinen Duaal Leren nodig in het BSO, maar veel meer dan vandaag ook in het TSO en in de toekomst ook in het ASO en het hoger onderwijs. De SERV wil in het decreet Duaal Leren geen voorafnames mogelijk maken van het minimaal aantal uren leren op de werkplek. Dat plaatst het Duaal Leren in een keurslijf dat de ontwikkeling ervan, zeker in het TSO, kan afremmen. Alle competenties die op de werkvloer verworven kunnen worden, moeten wel aan de werkvloercomponent toegewezen worden.

Lees het advies

20
september

Hou HBO aantrekkelijk voor brede doelgroep en arbeidsmarkt

De uitbouw van aantrekkelijke graduaatsopleidingen (hoger beroepsonderwijs) geeft een nieuwe impuls aan de democratisering van het onderwijs en vult de tekorten op de arbeidsmarkt in.

De eigenheid, de zichtbaarheid en de diverse doelstellingen van het hoger beroepsonderwijs moeten bewaard blijven. Zo moeten de graduaatsopleidingen zich richten op een brede studentenpopulatie: zij-instromers, generatiestudenten, werkenden, werkzoekenden, … . Het aanbod moet fijnmazig en actueel zijn.

Graduaatsopleidingen zijn bij uitstek arbeidsmarktgericht; het opleidingsaanbod en de opleidingsinhouden worden samen met het werkveld bepaald en werkplekleren in een onderneming maakt er substantieel deel van uit.

Lees het advies

3
oktober

Modernisering secundair onderwijs: inzetten op goed onderwijs voor elke leerling

De raad vraagt dat met de modernisering van het secundair onderwijs elke leerling goed onderwijs krijgt ongeacht het studiedomein, de onderwijsvorm of de finaliteit waarin hij of zij een opleiding volgt. Duidelijke communicatie over de verschillende schoolconcepten is noodzakelijk, zodat leerlingen en ouders gericht kunnen kiezen.

Een aantrekkelijk, actueel en transparant studieaanbod is belangrijk; diverse zaken dragen daar toe bij. Het kan niet dat een nieuw instrument als het curriculumdossier opduikt in meerdere decreten zonder heldere definitie en omschrijving. De duidelijke rol en plaats van het Secundair-na-Secundair is positief; Se-n-Se moet even toegankelijk zijn voor leerlingen als het zevende jaar BSO vandaag. De ontwikkeling van domein- en campusscholen geniet voorrang: ze bieden het meeste garantie op het wegwerken van de hiërarchie en de schotten tussen ASO, TSO en BSO.

Lees het advies

Sociale bescherming

Door de zesde staatshervorming kreeg Vlaanderen bijkomende bevoegdheden in het domein welzijn, gezondheid en sociale bescherming. Onder meer de kinderbijslag, de middelen van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en de middelen van de FCUD bieden Vlaanderen de kans om in combinatie met het bestaande welzijns- en gezondheidsbeleid een coherenter sociaal beschermingsbeleid uit te werken.

Het continentaal model van sociale bescherming en sociaal-economische ontwikkeling dat we kennen, betrekt de civiele maatschappij actief bij de uitwerking van het beleid. Dat betekent dat maatschappelijke objectieven niet louter door de markt of de overheid worden vastgelegd, maar dat ze via sociaal overleg tussen overheden, sociale partners en andere stakeholders tot stand komen. Het sociaal overleg, het paritair beheer en betrokkenheid van het middenveld bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het domein van de sociale bescherming zijn geen toevallige historische ontwikkelingen; ze vormen het kernelement van ons maatschappijmodel.

Met de SERV beschikken de Vlaamse sociale partners over het geëigende overlegforum om gezamenlijk een visie te ontwikkelen over de uittekening en uitvoering van de sociale bescherming in Vlaanderen.

Adviezen

In 2017 bracht de SERV 13 adviezen uit over het thema sociale bescherming waarvan 1 op eigen initiatief, samen met de SAR WGG.
Voor 1 van de 12 adviesvragen bracht de SERV een formeel advies uit en voor een ander advies nam de SERV het standpunt van de SAR WGG over.

In de kijker

30
januari

Advies oprichting EVA Toelagen gezinsbeleid en vergunning private actoren

Het huidige ontwerpdecreet maakt enkele scherpe keuzes over de taakverdeling tussen de operationele EVA en Kind&Gezin als regisseur, de taken en vergunningsvoorwaarden voor de private uitbetalingsactoren en de verhouding tussen de publieke en private uitbetalingsactoren.

Volgens de SERV is het concurrentieel speelveld voor publieke en private uitbetalingsactoren ongelijk verdeeld. De raad beargumenteert dat daarom bepaalde fundamentele aanpassingen nodig zijn.

Verder vraagt de SERV beperkte bijsturingen, verduidelijking of aandacht bij de operationalisering voor het governancekader, de vergunningsvoorwaarden, de implicaties voor de gezinnen en de eindselectie van de kinderbijslagfondsen.

Lees het advies

10
juli

Automatische rechtentoekenning als speerpunt bij gezinstoelagen

Dit voorontwerp van decreet is de louter juridische vertaling van de conceptnota "Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat”. De appreciaties en opmerkingen die de SERV maakte naar aanleiding van de conceptnota blijven daarom actueel. Ze worden in dit advies verder uitgediept en geconcretiseerd.

De automatische rechtentoekenning moet een speerpunt worden doorheen het beleid met een sterkere juridische verankering. De SERV pleit ook nogmaals voor een verdere verfijning van de voorgestelde gezins- en inkomensselectiviteit. Dat moet toelaten om inkomens-vallen zo veel als mogelijk te vermijden en het maakt de sociale toelagen en de kleutertoelage ook meer doeltreffend.

Lees het advies

Werking overheid

De rol van de overheid is in heel wat maatschappelijke domeinen cruciaal voor het verzekeren van een kwalitatieve dienstverlening, het benutten van kansen en het effectief oplossen van problemen. Een effectieve en efficiënte overheid is dan ook een belangrijke voorwaarde voor meer welzijn en welvaart. Beter bestuur en betere regelgeving zijn van groot belang om beleidsdoelstellingen te realiseren, om onnodige kosten, lasten en negatieve effecten te vermijden en om het concurrentievermogen van Vlaanderen en de aantrekkingskracht voor buitenlandse investeringen op langere termijn veilig te stellen: governance matters.

De SERV focust voor het thema werking overheid op specifieke thema’s die vanuit sociaal-economisch perspectief belangrijk zijn en waarbij de SERV een duidelijke meerwaarde kan leveren vanuit de aanwezige kennis en expertise en het overleg. Inhoudelijk werkt de SERV op twee sporen: (1) slagkrachtige overheid en (2) beter beleid/betere regelgeving, dit telkens vanuit het perspectief en het belang van de doelgroepen.

Adviezen en andere initiatieven

In 2017 bracht de SERV 2 adviezen uit over het thema werking overheid.

De SERV werd - in opvolging van zijn adviezen over betere regelgeving - betrokken bij de opmaak van de conceptnota experimentwetgeving en regelluwe zones. Verder was de SERV - in opvolging van zijn advies over het groenboek bestuur uit 2016 - nauw betrokken bij de discussies over de verbetering van de advies- en consultatiepraktijk in het kader van het witboek ‘open en wendbare overheid’ en het voorontwerp van bestuursdecreet.

Tot slot werkte de SERV-commissie Horizontaal beleid mee aan het overkoepelend project Economie en arbeidsmarkt van de toekomst.

In de kijker

4
april

Decreet lokaal bestuur

Meer stroomlijning en vereenvoudiging en meer transparantie en efficiëntie: dat is wat de Vlaamse Regering beoogt met de geplande codificatie van de regelgeving voor lokaal bestuur en de integratie en actualisering van de diverse wetteksten in één decreet.

De SERV schaart zich achter de belangrijkste inhoudelijke vernieuwingen die de Vlaamse Regering voorstelt zoals het streven naar een geïntegreerde aanpak van het lokaal sociaal beleid, de integratie van de beleidsplanning en –rapportering, de vermindering van het aantal bestuursmandaten en presentiegelden in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht, de openheid en transparantie van het lokaal beleid en de digitalisering van de informatiestromen.

De SERV vraagt wel met een aantal randvoorwaarden rekening te houden om tot een succesvolle implementatie op het terrein te komen. Het gaat dan over maximale bestuurlijke en rechtszekerheid, de afstemming met andere Vlaamse en federale regelgeving, een versterkt lokaal sociaal beleid en een goede begeleiding van de inwerkingtreding.

Lees het advies

12
juni

Plan van aanpak Vlaams doelstellingenkader 2030

De SERV verwelkomt dat de Vlaamse Regering via een intensief interactieproces wil werken aan een Vlaams doelstellingenkader voor 2030. In zijn Platformtekst 2030 deed de SERV daarvoor zelf al een eerste aanzet.

De zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties vormen een tweede vertrekpunt. De SERV formuleert nu een reeks aanbevelingen bij de aanpak die de Vlaamse Regering wil volgen en bij de vooropgestelde afbakening en inhoudelijke keuzes. Om tot gedragen doelstellingen te komen, moet de nodige tijd worden uitgetrokken voor onderbouwing, discussie, overleg en besluitvorming. Volgens de SERV is het ook niet nodig of wenselijk om voor elke SDG kwantitatieve doelstellingen te formuleren. Andere benaderingen hebben soms meer zin.

Lees het advies

Alle adviezen werking overheid

Economie en arbeidsmarkt van de toekomst

In het akkoord over vorming en opleiding dat de sociale partners op 23 november 2016 afsloten, werd gesteld dat “de steeds snellere en grondige transformaties toekomstgerichte oplossingen vereisen binnen een veranderende context." Daarom willen de sociale partners samen werken aan een constructieve aanpak om kaders te creëren voor een duurzame transitie die mensen en bedrijven perspectief biedt in een disruptieve omgeving.

In 2017 nam de SERV de ambitie op om een groot toekomstgericht maatschappelijk thema uit te diepen dat bijzonder relevant is voor de economie en de arbeidsmarkt van de toekomst. Uit de SERV-platformtekst 2030 werden twee kernthema’s geselecteerd. De keuze viel op digitalisering en robotisering en circulaire economie en nieuwe businessmodellen.

De startnota's digitalisering en circulaire economie zijn een eerste aanzet van dit proces om tot een visie, beleidsaanbevelingen en eigen engagementen te komen van de sociale partners. In 2017 organiseerde de SERV tevens rondetafels met experts en sectoren over de impact van de digitalisering en robotisering en werd een rapport en advies uitgebracht over e-commerce. Begin 2018 formuleerden de Vlaamse sociale partners een visie en een aanzet voor een integrale beleidsagenda die inspeelt op de kansen en uitdagingen van de digitalisering voor de economie en de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Daarna zal gewerkt worden aan de verdere concretisering in beleidsrichtingen en acties op enkele prioritaire werkterreinen.

In de kijker

Startnota digitalisering

De SERV-startnota ‘De transitie naar een digitale samenleving’ beschrijft de belangrijkste kansen en uitdagingen van de digitalisering voor de economie en de arbeidsmarkt in Vlaanderen met het oog op de afbakening van een aantal werkterreinen en kernvragen waarover de komende maanden de discussie onder Vlaamse sociale partners - en breder - zal worden georganiseerd.

Lees de startnota

Startnota circulaire economie

De SERV-startnota ‘De transitie naar een circulaire economie’ beschrijft de ontwikkelingen, belangrijkste kansen en uitdagingen van deze transitie voor de economie en de arbeidsmarkt in Vlaanderen met het oog op de afbakening van een aantal werkterreinen en kernvragen waarover de komende maanden de discussie onder Vlaamse sociale partners - en breder - zal worden georganiseerd.

Lees de startnota

Rondetafels digitalisering

De SERV organiseerde op 28 en 29 juni 2017 en op 10 november 2017 ook rondetafels met experts en sectoren over de impact van de digitalisering en robotisering en bracht op 9 mei 2017 een rapport en advies uit over e-commerce. Eerder vonden ook gedachtewisselingen plaats met de Vlaamse transitiemanagers voor de transitiegebieden van de visie 2050 van de Vlaamse regering inzake industrie 4.0, circulaire economie en levenslang leren en de dynamische levensloopbaan (23 februari 2017) en met vertegenwoordigers van het Steunpunt Werk en het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek rond de toekomstverkenningen werk en onderwijs (31 mei 2017).

Lees het verslag van 28 en 29 juni

Stichting Innovatie & Arbeid

De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert onderzoek uit in opdracht van en voor de Vlaamse sociale partners. De Stichting Innovatie & Arbeid werkt rond drie thematische clusters:

De Stichting vertrekt in haar onderzoek vanuit een praktijkgerichte benadering en werkt complementair aan het beleidsgericht onderzoek dat elders wordt uitgevoerd. De Stichting hecht veel belang aan de valorisatie van haar onderzoek. Deze valorisatie bestaat uit het toeleveren van informatie relevant voor het SERV-overleg en uit het verspreiden van de onderzoeksresultaten via de partners op het veld om zo bij te dragen tot concrete resultaten en toepassingen in de ondernemingen en organisaties en sectoren.

Onderzoek

Projecten: de onderzoekers van de Stichting Innovatie & Arbeid werkten in 2017 aan 9 projecten.

Samenstelling SERV

De Stichting Innovatie & Arbeid wordt aangestuurd door de SERV.

In de SERV zetelen 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties en 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties. Deze representatieve samenstelling geeft de SERV een stevige maatschappelijke verankering.
Voor de werkgevers gaat het om:

 • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
 • UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers
 • BB - Boerenbond
 • Verso - Vereniging voor Social Profit Ondernemingen.

Voor de werknemers gaat het om:

 • ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond van België
 • ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond
 • ACLVB - Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België.

Het dagelijks bestuur van de SERV bestaat uit een vertegenwoordiger van de Vlaamse sociale partners ABVV, ACV, ACLVB, UNIZO, Voka en Boerenbond. De administrateur-generaal en adjunct administrateur-generaal van de SERV zetelen met raadgevende stem. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks tussen de vier grootste sociale partners. Elk jaar levert een andere partner (ACV-Voka-ABVV-UNIZO), volgens een beurtrol, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter aan het dagelijks bestuur. De voorzitter en ondervoorzitter komen nooit tegelijk uit de werkgevers- of werknemersgroep.

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter
  • Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV
 • Ondervoorzitter
  • Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
 • Leden
  • Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV
  • De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond
  • Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris ACLVB
  • Van Eetvelt Karel, gedelegeerd bestuurder UNIZO

Leden

 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
   • Clauwaert Alain, voorzitter algemene centrale ABVV
   • Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV
   • Diepvents Philippe, directeur studiedienst Vlaams ABVV
  • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
   • Daerden Justin, nationaal verantwoordelijke ACV Bouw en Industrie
   • De Preter Lieve, algemeen secretaris ACV
   • Dielen Ilse, provinciaal voorzitter ACV Antwerpen
   • Gryp Stijn, studiedienst ACV
   • Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV
   • Vervoort Johan, verbondssecretaris ACV Leuven
  • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België – ACLVB
   • Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris  ACLVB
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Boerenbond – BB
   • Bruggen Peter, algemeen secretaris Boerenbond
   • De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond
  • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
   • Deiteren Caroline, coördinator sociale cel studiedienst UNIZO
   • Van Eetvelt Karel,  gedelegeerd bestuurder UNIZO
  • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Delfosse Jan, directeur-generaal Comeos Vlaanderen
   • Demuynck Peter, algemeen directeur AGORIA Vlaanderen
   • Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Sannen Goedele, senior adviseur logistiek & mobiliteit Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Teughels Sonja, senior adviseur arbeidsmarkt Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso
   • Gaublomme Ann, directeur Verso

Plaatsvervangende leden

 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
   • De Batselier George, ondervoorzitter ABVV-Metaal
   • Reniers Chris, algemeen secretaris ACOD
   • Verbeek Pieter, adviseur Vlaams ABVV
  • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
   • Bortels Martien, secretaris ACV Limburg
   • Coopman Marianne, algemeen secretaris COV
   • David Wim, provinciaal voorzitter, ACV West-Vlaanderen
   • Oeyen Elke, medewerker Vlaamse bewegingsploeg ACV
   • Van der Hallen Peter, adviseur studiedienst ACV
   • Verleyen Veerle, adjunct algemeen secretaris LBC-NVK
  • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB
   • Aissa Laïla, adviseur studiedienst ACLVB
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Boerenbond - BB
   • Degelin Saartje, adviseur studiedienst Boerenbond
   • Penninckx Iris, adviseur studiedienst Boerenbond
  • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
   • Bortier Johan, directeur studiedienst UNIZO
   • Vanden Abeele Piet, adviseur studiedienst UNIZO
  • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Brouwers Els, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Cattelain Ann, directeur juridische dienst Federgon
   • Collaerts Karl, senior adviseur fiscaliteit & begroting Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Demeester Niko, secretaris-generaal Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Dillen Marc, directeur-generaal VCB
  • Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso
   • Malfait Dirk, studiedienst Verso

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem

 • Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV
 • Coppen Helga, adjunct-administrateur-generaal SERV

Medewerkers

Administrateur-generaal

 • Kerremans Pieter

Adjunct-administrateur-generaal

 • Coppen Helga (in dienst 01/01/2017)

Diensthoofd

 • Vanderweyden Katrijn

Directiemedewerker

 • Verbruggen Patrick

Onderzoeks- en valorisatieteam

 • arbeidsmarkt en innovatieprocessen in organisaties en ondernemingen
  • Baisier Leen
  • Delagrange Hendrik
  • Notebaert Stefanie
 • economie, innovatiebeleid en duurzaam ondernemerschap
  • Penne Katrien
  • Verdonck Gert
  • Lien Van Rampelberg (in dienst 18/04/2017)
 • werkbaar werk en langere loopbanen
  • Bourdeaud’hui Ria
  • Janssens Frank
  • Vanderhaeghe Stephan
 • valorisatie
  • Coenen Jos
  • Lauwers Brigitte

Arbeid, organisatie en innovatieprocessen

De projecten van de Stichting Innovatie & Arbeid over arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties gaan over:

 • nieuwe uitdagingen op vlak van arbeidsorganisatie, personeelsbeleid en organisatieverandering, op bedrijfsniveau en binnen sectoren
 • opleiding en vorming waaronder formele opleiding, werkplekleren en andere vormen van competentieontwikkeling
 • werking en dynamiek van de Vlaamse arbeidsmarkt en de rol van het arbeidsmarktbeleid en arbeidsmarktinstrumenten daarbinnen.

Om de drie jaar voert de Stichting Innovatie & Arbeid een enquête uit naar veranderingen in de productie of dienstverlening, nieuwe vormen van arbeidsorganisatie en innovatie in ondernemingen en organisaties in Vlaanderen. Deze ondernemingsenquête (voorheen IOA-enquête) betreft een bevraging bij zowel kleine als grote bedrijven, social profit organisaties en overheidsinstellingen.

Arbeidsmarkt is een thema waarover de SERV ook beleidsadviezen uitbrengt en overleg organiseert.

Projecten: in 2017 werkten de onderzoekers aan 3 projecten over arbeid, organisatie en innovatieprocessen.

In de kijker

Uitzendarbeid blijft één van de populairste recruteringskanalen

Drie op de tien organisaties en ondernemingen hebben het voorbije jaar uitzendkrachten ingezet. Grote ondernemingen en de industrie zijn daarin koplopers. Ten opzichte van ruim tien jaar geleden is dat een status quo, maar onderliggend zijn een aantal verschuivingen merkbaar. Zo zijn er meer intensieve gebruikers en is het belang van vervangen en rekruteren toegenomen.

De voorbije jaren is er veel veranderd in de omgeving van en binnen de uitzendsector zelf. In 2000 onderzocht de Stichting Innovatie & Arbeid de inzet en de ontwikkelingen van uitzendarbeid in de Vlaamse industrie. In 2004 volgde  de dienstensector. Dit onderzoek is een update van die vorige edities. Het onderzoek bestaat uit een kort beschrijvend luik over de ontwikkelingen in de uitzendsector en een uitgebreide enquête bij meer dan 2000 ondernemingen en organisaties over de inzet van uitzendarbeid.

Lees het rapport

Het nieuwe werken leidt niet vanzelfsprekend tot meer werkbaar werk

Werknemers die na de uren bezig zijn voor hun werk, telethuiswerken of in een open kantoor actief zijn, hebben vaker werkstress. Ze vinden ook moeilijker een balans tussen werk en privé dan andere werknemers. Het Nieuwe Werken (HNW) is op zich dus geen magische formule voor meer werkbaar werk.

Vooral de combinatie van regelmogelijkheden, aanvaardbare taakeisen en ondersteuning van de directe leiding dragen bij tot werkbaar werk voor nieuwe werkers. Dat blijkt uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2016 die de kwaliteit van het werk in Vlaanderen in kaart brengt.

Lees het rapport

Alle projecten arbeid, organisatie en innovatieprocessen

Alle rapporten arbeid, organisatie en innovatieprocessen

Ondernemerschap, economie en innovatiebeleid

De projecten van de Stichting Innovatie & Arbeid over ondernemerschap, economie en innovatiebeleid hebben betrekking op verschillende aspecten van het bedrijfsleven, de economie en het Vlaams innovatiebeleid. Bij ondernemerschap gaat het niet alleen over het opstarten van een eigen zaak, maar ook over het continueren, groeien, herstarten ... binnen een brede waaier aan sectoren. In de projecten over het economisch beleid en het innovatiebeleid gaat bijzondere aandacht naar de afstemming tussen ondernemingen, kenniscentra en overheid.

Ondernemerschap, economie en innovatie zijn thema's waarover de SERV ook beleidsadviezen uitbrengt en overleg organiseert.

Projecten: in 2017 werkten de onderzoekers aan 4 projecten over ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.

In de kijker

Hoe innoveren in de zorg- en welzijnssector: twaalf inspirerende voorbeelden

Innovatie in de zorg- en welzijnssector is in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de zorgvragers. De twaalf cases die de Stichting Innovatie & Arbeid voor dit onderzoek in kaart bracht, willen op dit vlak excelleren en organisatiebreed en continu innoveren. In de meeste cases komt innovatie tot stand in samenwerking met de betrokken zorgvragers en het personeel.

De bestudeerde cases hebben ook aandacht voor disseminatie van kennis en ervaringen naar andere organisaties in de zorg- en welzijnssector. Zo zien we dat inspirerend leiderschap een belangrijke motor voor innovatie is. Technologie en digitalisering ondersteunen innovatieprocessen en hiervoor is de hulp van de overheid zeer welkom, naast andere steunmaatregelen voor de nieuwe dienstenmodellen die zich aan het ontwikkelen zijn.

Lees het rapport

Dé freelancer bestaat niet

De belangstelling voor freelancers op de arbeidsmarkt groeit. Maar wie deze nieuwe zelfstandige ondernemers precies zijn, hoe groot deze uiterst diverse groep is, welk werk ze doen en hoe tevreden ze zijn over hun job is niet zo duidelijk. Om dit scherper te krijgen brengt de Stichting Innovatie & Arbeid deze groep ondernemers gedetailleerd in kaart en beantwoordt voor het eerst de vraag of freelance werk ook werkbaar werk is.

Lees het rapport

Alle projecten ondernemerschap, economie en innovatiebeleid

Alle rapporten ondernemerschap, economie en innovatiebeleid

Werkbaar werk en langere loopbanen

De projecten van de Stichting Innovatie & Arbeid over werkbaar werk zijn grotendeels opgebouwd rond de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor, waar de werkbaarheid gemeten wordt bij werknemers en zelfstandigen. Er zijn ook verschillende projecten waarbij de focus ligt op de vraag hoe de werkbaarheid kan verbeterd worden.

De databank van de werkbaarheidsmetingen is beschikbaar voor bijkomend wetenschappelijk onderzoek.

Arbeidsmarkt is een thema waarover de SERV ook beleidsadviezen uitbrengt en overleg organiseert.

Projecten: in 2017 werkten de onderzoekers aan 2 projecten over werkbaar werk en langere loopbanen.

In de kijker

Minder werknemers met werkbare job

In 2016 had 51% van de werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt een job die het kwaliteitslabel ‘werkbaar werk’ meekrijgt. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid zopas opleverde, op basis van een peiling bij 12.000 werknemers. Na een geleidelijke verbetering in het voorbije decennium, valt de werkbaarheidsgraad terug op het peil van 2004.

Lees het rapport

Zzp'ers doen het beter

In 2016 heeft 54,2% van de zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) een werkbare job. Daarmee doen ze het beter dan de zelfstandige ondernemers met personeel (zmp’ers). Zzp’ers scoren beter voor werkstress/burn-out en problemen in de werk-privécombinatie. Voor de motivatieproblemen en onvoldoende leermogelijkheden is er geen verschil.

Lees het rapport

Alle projecten werkbaar werk en langere loopbanen

Valorisatie

De Stichting Innovatie & Arbeid hecht veel belang aan een brede valorisatie van haar onderzoek. De valorisatie-activiteiten concentreren zich rond werkbaar werk, maar ook de andere onderzoeksthema’s komen regelmatig aan bod.

Werkbaar werk

De publicatie van de algemene cijfers van de werkbaarheidsmonitor 2016, de sectorrapporten en andere deelthema’s leidden tot 46 valorisatie-activiteiten in 2017. Thema’s waren onder andere werkstress, motiverende of activerende jobs, werk-privébalans, hoe werk maken van werkbaar werk … In totaal bereikte de Stichting Innovatie & Arbeid ca. 1500 deelnemers via de sociale partners.

Andere thema’s

De Stichting Innovatie & Arbeid organiseerde een aantal vormingen over arbeid, organisatie en innovatieprocessen. Zo werd het Teamspel gespeeld in bedrijven die met zelfsturende teams gaan werken en waren er valorisaties rond het nieuwe werken, flexibiliteit en uitzendarbeid en onderzoekstechnieken.

In de thematische cluster ondernemerschap, economie en innovatiebeleid werden diverse toelichtingen gegeven over innovatie binnen Zorg & Welzijn en over freelancers in Vlaanderen. De Stichting presenteerde het onderzoekwerk over uitzendarbeid en over freelancers in Vlaanderen op een SERV-academie over flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Voor de tweede keer organiseerde de Stichting een Zuurstofdag voor de vormingsmedewerkers van de vakbonden.

In de kijker

2
februari

HR-congres voor de overheid – ICC Gent

450 aanwezigen

De Stichting Innovatie & Arbeid gaf een workshop over het thema ‘motiverende jobs bij de overheid’.

 
19
september

Seminarie VOKA - Federgon

100-tal werkgevers en HR-verantwoordelijken

De Stichting Innovatie & Arbeid presenteerde het onderzoek over ‘uitzendarbeid en flexibiliteit onder de loep’.

 
4
december

Vergadering Federatie Vrije Beroepen van Unizo

30-tal zelfstandige vrije beroepen

De Stichting Innovatie & Arbeid presenteerde het onderzoek over ‘werkbaar werk bij vrije beroepen’.

 

Begeleidingscommissie Pendelfonds

Opdracht en werking

Het Pendelfonds is sinds 2007 operationeel in het kader van het Pendelplan. Het Pendelfonds ondersteunt acties die ondernemingen of instellingen en organisaties opzetten voor een duurzamer woon-werkverkeer. Binnen de SERV functioneert een begeleidingscommissie die de bevoegde minister adviseert over de ingediende projecten en over de opvolging van de goedgekeurde projecten. De sociale partners hebben in deze commissie een doorslaggevende stem.

Tiende Pendelfondsoproep

Lancering tiende oproep: op 16 januari 2017 lanceerde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Weyts de tiende Pendelfondsoproep met een beschikbaar budget van 1,6 miljoen euro. Daarnaast was er een budget van 1,4 miljoen euro beschikbaar omdat gereserveerde middelen voor niet-gerealiseerde actiemaatregelen van afgeronde projecten terugvloeien naar het fonds. Bedrijven konden tot 1 mei 2017 een Pendelfondsdossier indienen. In totaal werden er 111 dossiers ingediend.

Wat vooraf ging: na afloop van de negende Pendelfondsoproep beklemtoonde de begeleidingscommissie dat zij een meer strategische rol wilde spelen in het Pendelfonds en de administratieve druk voor de leden en het secretariaat sterk wilde verminderen.

De begeleidingscommissie en de provinciale mobiliteitspunten werden eind november 2016 ingelicht over de keuze van minister Weyts voor congestiegevoelige gemeenten en om de beoordeling van projecten te objectiveren aan de hand van berekeningen van potentiële overstappers en de kostprijs per werknemer.

De sociale partners van de begeleidingscommissie betreurden dat sommige gemeenten niet werden opgenomen in de lijst van congestiegevoelige gebieden en stelden vast dat de adviserende en sturende rol van de begeleidingscommissie bij de beoordeling van de projecten en rangschikking van de positief geadviseerde dossiers tijdens deze tiende oproep beperkt was. Daarom valideerde de Begeleidingscommissie maximaal de aangeleverde adviezen en scores van de provinciale mobiliteitspunten.

Beoordeling projecten: op 20 en 28 juni 2017 vergaderde de begeleidingscommissie van het Pendelfonds over de 111 ingediende projecten van de tiende oproep. De begeleidingscommissie gaf een positief advies aan 82 projecten en formuleerde een reeks aanbevelingen. De begeleidingscommissie vroeg minister Weyts om het beschikbare budget van naar schatting 3 miljoen euro volledig aan te wenden voor de financiering van de positief geadviseerde projecten uit de tiende Pendelfondsoproep.

Focus volgende oproepen: de begeleidingscommissie vroeg ook om voorafgaandelijk overleg te voorzien om de strategische focus van de drie volgende oproepen vast te leggen. Dit overleg tussen de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, het Departement MOW, de provinciale mobiliteitspunten en de begeleidingscommissie dient uitsluitsel te geven over de thematische focus voor de volgende oproepen, de verhoging van de maatschappelijke impact van het Pendelfonds en de communicatie naar bedrijven en hun werknemers.

Eindadvies: het eindadvies over de tiende oproep werd op 30 juni 2017 overgemaakt aan minister Weyts.

Lancering elfde oproep: minister Weyts lanceerde op 29 december 2017 de elfde oproep van het Pendelfonds.

Opvolgingsrapporten

De lopende projecten leggen jaarlijks een opvolgingsrapport voor waarover de begeleidingscommissie de minister adviseert. De minister beslist vervolgens over het verdere gebruik en verspreiding van deze adviezen.

In 2017 werden 27 adviezen opgemaakt en aan de minister bezorgd, waaronder 5 adviezen van projecten die de volledige duur van vier jaar hadden doorlopen.

Samenstelling Begeleidingscommissie Pendelfonds

Voorzitter

 • De Mulder Kirsten, projectmedewerker Vlaamse Stichting

Plaatsvervanger van de voorzitter

 • Klynen Eddy, coördinator Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Leden

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

 • Deman Robin, UNIZO
 • Meulemans Bert, Boerenbond
 • Sannen Goedele, VOKA

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

 • Demey Anneleen, ACLVB
 • Snoeck Frederik, ACV
 • Verhoeven Greg, Vlaams ABVV

Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

 • Pieters Andy, Kabinet minister-president Geert Bourgeois
 • Vermeulen Erwin, Kabinet viceminister-president Bart Tommelein

Vertegenwoordiger van de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

 • Sempels Eric

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

 • Beyens Guy, VOKA
 • Vancompernolle Mia, UNIZO
 • Van Der Veken Marleen, Boerenbond

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

 • Adriaens Fien, Vlaams ABVV
 • Aissa Laïla, ACLVB
 • Repriels Koen, ACV

Medewerkers Pendelfonds

 • De ondersteuning van de begeleidingscommissie wordt tijdelijk waargenomen door het MORA-secretariaat.

Medewerkers Pendelfonds

 • De ondersteuning van de begeleidingscommissie wordt tijdelijk waargenomen door het MORA-secretariaat.

Adviescommissie Uitzendactiviteiten

Opdracht en werking

Om uitzendactiviteiten in Vlaanderen te mogen verrichten is een erkenning vereist. De voorwaarden om deze erkenning te kunnen bekomen zijn vastgelegd in het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling en in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van voornoemd decreet.

Advisering van erkenningsaanvragen: de adviescommissie brengt advies uit over de erkenning van bureaus. Deze erkenning geldt voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur, bv. één jaar.
Na advies van de Adviescommissie voor Uitzendactiviteiten, verleent het Departement Werk en Sociale Economie in naam van de Vlaamse minister van Werk een erkenning.

Het toezicht op de werking van de uitzendbureaus gebeurt door de Vlaamse Inspectie Werk (Afdeling Toezicht en Handhaving binnen het Departement Werk en Sociale Economie) en door de federale sociale inspectiediensten zoals bv. Toezicht Sociale Wetten.

Bespreken onderzoeksverslagen: een tweede opdracht is het bespreken van de onderzoeksverslagen van de Vlaamse Inspectie Werk. In deze verslagen wordt soms ook verwezen naar vaststellingen die werden gedaan door de federale sociale inspectiediensten. Indien de Vlaamse Inspectie Werk ernstige overtredingen op de regelgeving signaleert, wordt het betrokken bureau hierover steeds gehoord door de adviescommissie. Indien er overtredingen door een uitzendbureau worden vastgesteld, kan een erkenning worden omgezet in een erkenning voor zes maanden. Indien het om zware of herhaalde overtredingen gaat, kan de erkenning worden ingetrokken. Dit gebeurt op voorstel van de adviescommissie.

Advisering van erkenningsregeling: het derde luik van de opdracht van de adviescommissie bestaat uit het adviseren van de bevoegde Vlaamse minister over de correcte toepassing van de betreffende erkenningsregeling.

Adviezen en hoorzittingen

Bijeenkomsten: de Adviescommissie voor Uitzendactiviteiten kwam 11 keer bijeen in 2017.


Adviezen: de adviescommissie bracht 43 adviezen uit. 33 adviezen behandelden volledig nieuwe erkenningsaanvragen. 7 adviezen gingen over uitbreidingsaanvragen van bureaus die vroeger al erkend werden om uitzendactiviteiten in Vlaanderen te verrichten. Het gaat hierbij om bureaus die erkend zijn voor algemene uitzendactiviteiten en die ook een erkenning hebben gevraagd voor uitzendactiviteiten in de bouw of vice versa.

De meeste adviezen werden bij eenparigheid uitgebracht. Er was 1 verdeeld advies (werknemers-werkgevers) over een nieuwe erkenningsaanvraag. 3 nieuwe erkenningsaanvragen werden door de commissie negatief beoordeeld.

Er waren in 2017 25 firma’s die een erkenning voor (algemene) uitzendactiviteiten hebben gevraagd. Daarnaast was er 1 nieuwe aanvraag voor uitzendactiviteiten in de bouw. 5 firma’s vroegen een erkenning voor (algemene) uitzendactiviteiten in combinatie met uitzendactiviteiten in de bouw. Er was ook nog 1 firma die een erkenning vroeg voor (algemene) uitzendactiviteiten in combinatie met uitzendactiviteiten in de artistieke sector. Ten slotte was er nog 1 firma die een erkenning vroeg voor (algemene) uitzendactiviteiten in combinatie met uitzendactiviteiten in de bouw respectievelijk in de artistieke sector.


De adviescommissie heeft in 2017 de intrekking van de erkenning(en) van 3 uitzendbureaus voorgesteld. Eén van deze uitzendbureaus ging failliet nog voor de erkenning kon worden ingetrokken. De erkenning van dit bureau werd geschrapt. Een ander uitzendbureau werd nog voor de intrekking van de erkenning overgenomen door een andere firma. Over het derde advies tot intrekking van de erkenning was eind 2017 nog geen beslissing genomen door het Departement Werk en Sociale Economie.

Hoorzittingen: de adviescommissie heeft in 2017 39 hoorzittingen gehouden met vertegenwoordigers van uitzendbureaus. Van deze 39 hoorzittingen vonden er 33 plaats n.a.v. het indienen van een nieuwe erkenningsaanvraag.

Naar aanleiding van onderzoeksverslagen die de Vlaamse Inspectie Werk aan de advies-commissie heeft overgemaakt, werden 3 hoorzittingen georganiseerd.

Er vonden 3 hoorzittingen plaats n.a.v. RSZ-schulden van uitzendbureaus.

Samenstelling Adviescommissie Uitzendactiviteiten

In de commissie zijn er 20 vertegenwoordigers (10 effectieven en 10 plaatsvervangers) van de Vlaamse sociale partners: 10 leden vertegenwoordigen de werknemersorganisaties en 10 de werkgeversorganisaties.

De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Verder zetelen in de commissie nog met raadgevende stem: een juridisch expert en vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse administratie (het Departement Werk en Sociale Economie).

Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door de SERV.

Voorzitter

 • Vanachter Othmar prof. em., fac. rechtsgeleerdheid KULeuven

Leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

 • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
  • Van Hoof Anita, federaal secretaris BBTK
  • Wirken Pascale, adviseur Algemene Centrale ABVV
 • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
  • Vandergucht Sandra, stafmedewerkster ACV Metea
  • Van den Bergh Piet, juridisch adviseur studiedienst ACV
 • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB
  • Aissa Laïla, adviseur studiedienst ACLVB

Vertegenwoordigers van de werkgevers

 • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
  • Renard Joris, adviseur arbeidsmarktbeleid UNIZO
 • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Cattelain Ann, adviseur juridische dienst Federgon
  • Leroy Véronique, adviseur Voka - Vlaams netwerk van Ondernemingen
  • Van Meenen Joeri, adjunct-directeur Vlaamse Confederatie Bouw
 • Boerenbond - BB
  • Vanoirbeek Luc, adviseur studiedienst Boerenbond

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

 • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
  • Jaenen Gaby, secretaris algemene Centrale ABVV Limburg
  • Magnus Ortwin, algemeen secretaris ABVV-Metaal
 • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
  • Leurs André, diensthoofd studiedienst ACV Bouw, Industrie & Energie
  • Van Damme Jeroen, LBC NVK
  • Vanheuverswyn Dries, ACV Voeding en Diensten

Vertegenwoordigers van de werkgevers

 • Boerenbond - BB
  • Schoukens Bart, consulent Agro/bedrijfshulp
 • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
  • Deiteren Caroline, adviseur UNIZO
 • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Loxham Nicola, adviseur Vlaamse Confederatie Bouw
  • Muyldermans Herwig, algemeen directeur Federgon
  • Verougstraete Andreas, juridisch adviseur Federgon

Vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie

 • Cambré Karen
 • Corthouts Fran
 • Hex Frank
 • Lembrechts Margot

Deskundige

 • Plets Isabel, advocate Lydian

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem

 • Van Vlem Dirk (op pensioen 01/03/2017)
 • Maes Anja
 • Vanderhoven Kelly (in dienst 01/05/2017)
 • Van Dievoort Ann (in dienst 01/07/2017)

Wetgeving

 • Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling (Belgisch Staatsblad 29.12.2010)
 • Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling (Belgisch Staatsblad 29.12.2010)

Medewerkers

 • Van Vlem Dirk (op pensioen 01/03/2017)
 • Maes Anja
 • Vanderhoven Kelly (in dienst 01/05/2017)
 • Van Dievoort Ann (in dienst 01/07/2017)

Commissie Diversiteit

Met de Commissie Diversiteit geeft de SERV een stem aan groepen die niet op evenredige wijze participeren aan het sociaal-economisch leven.

De Commissie Diversiteit is paritair samengesteld. Naast de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties uit de SERV zijn er vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de kansengroepen (Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum).

De raad kan de Commissie Diversiteit verzoeken om informatie in te zamelen, studies te verrichten en aanbevelingen te formuleren over de Vlaamse bevoegdheden die een sociaal-economische dimensie hebben en die de diversiteit of de evenredige participatie van minderheidsgroepen of minder bedeelde groepen betreffen. De Commissie Diversiteit kan ook op eigen initiatief studies en aanbevelingen richten aan de raad.

Adviezen

Adviesvragen: de Commissie Diversiteit ontving in 2017 3 adviesvragen van minister Homans.

Advies op eigen initiatief: naast de adviezen op vraag, werkt de Commissie Diversiteit proactief en brengt de commissie een aantal adviezen op eigen initiatief uit. In 2017 bracht de Commissie Diversiteit 3 adviezen uit op eigen initiatief.

Raadszittingen: de commissie kwam 12 keer samen in 2017. Het dagelijks bestuur en de raad van de Commissie Diversiteit kwamen in 2017 1 keer bijeen.

Andere initiatieven: in voorbereiding van een advies op eigen initiatief dat uitkomt in 2018 bracht de Commissie Diversiteit in oktober 2017 een aantal experten bij elkaar over de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde vrouwen met een migratie-achtergrond.

In de kijker

12
juni

Personeel lokale besturen kan diverser

Over heel Vlaanderen werken bij de lokale besturen 2,54% personen met een arbeidshandicap. Dat is beter dan de vooropgestelde norm van 2%. Toch is er nog ruimte voor verbetering want meer dan een derde van de lokale besturen stelt geen personen met een arbeidshandicap tewerk of rapporteert hier niet over. Ook voor personen met een migratieachtergrond is er nog ruimte voor verbetering. In de aanloop naar de lokale verkiezingen van 2018 maakt de Commissie Diversiteit de balans op en doet zij aanbevelingen om zowel de tewerkstellingsgraad van deze kansengroepen als de rapportering erover te verbeteren. Nu zijn er te weinig up-to-date cijfers beschikbaar om het beleid grondig te evalueren.

Lees het advies

30
november

Gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid op de goede weg

Elk jaar maakt de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid een Gelijkekansen- en diversiteitsplan op over het personeel van de Vlaamse overheid. De Commissie Diversiteit is positief over de waardevolle inspanningen van de dienst, die hun vruchten afwerpen op verschillende domeinen, bijvoorbeeld stages en studentenjobs voor kansengroepen. Maar er zijn domeinen waar het nog beter kan of die opnieuw meer aandacht verdienen zoals het Eerder Verworven Competenties-beleid en de ondersteuning van rekruteerders en selectoren.

Lees het advies

Samenstelling Commissie Diversiteit

De Commissie Diversiteit is paritair samengesteld. Naast de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties uit de SERV zijn er toegevoegde leden, namelijk de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de kansengroepen. In de Commissie Diversiteit is één werkgroep actief die zich zowel over de doelgroep personen van allochtone afkomst buigt als over de doelgroep personen met een arbeidshandicap.

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter
  • Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
 • Leden
  • Chakkar Mohamed, afgevaardigde Minderhedenforum vzw
  • Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV
  • De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond
  • Pieters Didier, afgevaardigd voor het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid
  • Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris ACLVB
  • Van Assche Danny, gedelegeerd bestuurder UNIZO
  • Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV

Leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

 • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
  • Clauwaert Alain, voorzitter algemene centrale ABVV
  • Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV
  • Diepvents Philippe, directeur studiedienst Vlaams ABVV
 • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
  • Daerden Justin, nationaal verantwoordelijke ACV Bouw en Industrie
  • De Preter Lieve, algemeen secretaris ACV
  • Dielen Ilse, provinciaal voorzitter ACV Antwerpen
  • Gryp Stijn, adviseur studiedienst ACV
  • Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV
  • Vervoort Johan, ACV Leuven
 • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB
  • Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris ACLVB

Vertegenwoordigers van de werkgevers

 • Boerenbond - BB
  • Bruggen Peter, algemeen secretaris Boerenbond
  • De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond
 • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
  • Deiteren Caroline, coördinator sociale cel studiedienst UNIZO
  • Van Assche Danny, gedelegeerd bestuurder UNIZO
 • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Delfosse Jan, directeur-generaal COMEOS Vlaanderen
  • Demuynck Peter, algemeen directeur AGORIA Vlaanderen
  • Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Sannen Goedele, senior adviseur logistiek en mobiliteit - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Teughels Sonja, senior adviseur arbeidsmarkt Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
 • Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso
  • Gaublomme Ann, directeur Verso

Vertegenwoordigers van de representatieve kansengroepen

 • Benmammar Siham, beleidsmedewerker Minderhedenforum vzw
 • Chakkar Mohamed, coördinator Federatie Marokkaanse Verenigingen
 • Dhooghe Kirsten, projectverantwoordelijke Vlaams Patiëntenplatform vzw
 • Frederickx Jan, KVG
 • Marzo Fernando, voorzitter werkgroep tewerkstelling Minderhedenforum vzw
 • Ntambwe Modi, bestuurder Minderhedenforum vzw
 • Pieters Didier, medewerker Werkbank vzw Jong-Katholieke Vereniging Gehandicapten
 • Van Bellingen Wouter, directeur Minderhedenforum vzw
 • Van Impe Anja, Fevlado-Passage vzw
 • Wouters Jos, stafmedewerker Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

 • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
  • De Batselier Georges, nationaal secretaris CMB
  • Reniers Chris, algemeen secretaris ACOD
  • Verbeek Pieter, adviseur studiedienst
 • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
  • Bortels Martien, secretaris beweging ACV Limburg
  • Coopman Marianne, algemeen secretaris COV
  • David Wim, provinciaal voorzitter ACV West-Vlaanderen
  • Oeyen Elke, ACV-Beweginsploeg
  • Van der Hallen Peter, adviseur studiedienst
  • Verleyen Veerle, adjunct algemeen secretaris LBC-NVK
 • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB
  • Aissa Laïla, adviseur studiedienst ACLVB

Vertegenwoordigers van de werkgevers

 • Boerenbond - BB
  • Degelin Saartje, adviseur studiedienst Boerenbond
  • Penninckx Iris, adviseur studiedienst Boerenbond
 • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
  • Bortier Johan, directeur studiedienst UNIZO
  • Vanden Abeele Piet, adviseur studiedienst UNIZO
 • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Betz Steven, Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Brouwers Els, senior adviseur Essenscia
  • Cattelain Ann, adviseur FEDERGON
  • Demeester Niko, secretaris-generaal Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Dillen Marc, directeur-generaal VCB
 • Vereniging voor Social Profit ondernemingen - Verso
  • Malfait Dirk, adviseur Verso

Vertegenwoordigers van de representatieve kansengroepen

 • Corsini Luciano, bestuurder Minderhedenforum vzw
 • Craeymeersch Mieke, Similis vzw
 • De Vriendt Catelijne, teamcoördinator beleid Minderhedenforum vzw
 • Draelants Lode, directeur Internationaal comité vzw
 • Lahlali Mohamed, beleidsmedewerker Minderhedenforum vzw
 • Pypops Ulrike, Belgische Vereniging Strijd tegen mucoviscidose vzw
 • Rutjes Bernadette, Nationale Vereniging voor hulp aan verstandelijk gehandicapten
 • Sergooris Pieter, Rondpunt vzw
 • Spaas Nele, beleidsmedewerker Minderhedenforum vzw
 • Tytgat Katrien, Vlaams gebruikersoverleg voor personen met een handicap

Wonen de vergaderingen bij met raadgevende stem

 • Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV
 • Coppen Helga, adjunct-administrateur-generaal SERV

Medewerkers

Administrateur-generaal

 • Kerremans Pieter

Adjunct-administrateur-generaal

 • Coppen Helga (in dienst 01/01/2017)

Studiedienst Commissie Diversiteit

 • Liselotte Hedebouw
 • Nele Vanheeswijck

Commissie Sociale Economie

In de Commissie Sociale Economie vindt overleg plaats over bestaand of toekomstig beleid op het vlak van sociale economie. De Commissie Sociale Economie bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale economie-ondernemingen, vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de SERV, alsook onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie.

Binnen de Commissie Sociale Economie wordt minimaal driemaandelijks overleg georganiseerd over bestaande of toekomstige beleidsmaatregelen op het vlak van sociale economie. Dit overleg gaat over:

 • de hoofdlijnen van het beleid
 • de ontwikkeling van een beleidsvisie
 • beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving in voorbereiding op het niveau van de Europese Unie en over internationale verdragen in voorbereiding.

Overleg en andere initiatieven

In 2017 kwam de Commissie Sociale Economie 7 keer samen om de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van sociale economie te bespreken.

In 2017 werd er uitvoerig en grondig overlegd over een visienota.

De Commissie Sociale Economie liet zich informeren en overlegde vier keer in voorbereiding en ter opvolging van de adviesvraag over de werk- en zorgtrajecten. De commissie schreef een brief naar viceminister-president Homans, minister Muyters en minister Vandeurzen met enkele vragen en bezorgdheden. De commissie ontving op woensdag 11 oktober 2017 een reactie namens de drie aangeschreven ministers.

Er vond een studiedag over de wet op de overheidsopdrachten plaats om uit te diepen wat de mogelijkheden zijn voor de sociale economie in aanbestedingen. Leen Van der Meeren (VVSG) gaf een toelichting over wat de nieuwe wet op overheidsopdrachten (17/06/2016) kan betekenen voor sociaal/duurzaam ondernemen. Deze wet zet de Europese richtlijnen (2014) om in Belgische wetgeving.

De commissie liet zich informeren en overlegde over het continuüm tussen werk en sociale economie. Patricia Vroman (Departement WSE) gaf een toelichting bij volgende maatregelen: het nieuw doelgroepenbeleid, tijdelijke werkervaring, aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden en wijk-werken.

Er werd een toelichting gegeven door Dirk Van der Poorten (Departement WSE) bij het rapport evaluatierapport ICF-indiceringsinstrument in het kader van CMW en LDE, waarna de resultaten werden bediscussieerd.

De adviesvraag aan de SERV over een wijziging van het BVR ter uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie werd besproken.

Samenstelling Commissie Sociale Economie

Voorzitter

 • Van Steenberge Josse, professor emeritus Universiteit Antwerpen

Leden

Vertegenwoordigers van de sociale economie-ondernemingen

 • Bosmans Peter, Coöperaties
 • Debock Ann, Vlaams Invoegplatform
 • Devisch Francis, VLAB
 • Neudt Dany, Activiteitencoöperaties
 • Van Passel Jan, Koepel lokale diensteneconomie
 • Verraes Eva, SST

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties

 • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
  • Diels Eve, UNIZO
  • Renard Joris, UNIZO
 • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Teughels Sonja, Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Van Herck Pieter, Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
 • Boerenbond – BB
  • Bruggen Peter, Boerenbond
 • Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso
  • Vander Steene Wouter, Verso

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties

 • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
  • Colpaert John, ABVV
  • Diepvents Philippe, ABVV
 • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
  • De Block Kris, ACV
  • Gryp Stijn, ACV
  • Herpoele Wilfried, ACV
 • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB
  • Aissa Laïla, ACLVB

Onafhankelijke deskundigen

 • Castelein Carole
 • Coates Astrid

Vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie

 • De Ras Evelien
 • Lievens Sabine
 • Vandebroek Kathleen

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de sociale economie-ondernemingen

 • De Bruyn Erwin, Activiteitencoöperaties
 • De Cock Stef, VLAB
 • De Ghein Thomas, Vlaams Invoegplatform
 • Motmans Jos, Coöperaties
 • Vancoillie Joeri, Koepel lokale diensteneconomie
 • Van der Stock Lieven, SST

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties

 • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
  • Cabooter Koen, UNIZO
  • Deiteren Caroline, UNIZO
 • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Demeyer Tom, Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Duvillier Gianni, Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
 • Boerenbond - BB
  • Penninckx Iris, Boerenbond
 • Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso
  • Deroy Kristel, Verso

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties

 • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
  • Lancksweerdt Nicole, ABVV
  • Van Gils Marieke, ABVV
 • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
  • Diels Sofie, ACV
  • Vandenbergh Patrick, ACV
  • Van Kerkhove Marijke, ACV
 • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België – ACLVB
  • Baert Pieter, ACLVB

Vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie

 • De Keulenaer Bie
 • Van der Borght Veerle

Kunnen de vergadering bijwonen met raadgevende stem

 • Coppen Helga, adjunct-administrateur-generaal SERV
 • Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV

Medewerkers

Voorzitter

 • Josse Van Steenberge

Studiedienst

 • Nele Vanheeswijck

Adviescommissie Economische Migratie

Op 1 oktober 2017 ging de Adviescommissie Economische Migratie van start.

De Adviescommissie voor Economische Migratie volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van economische migratie en detecteert eventuele knelpunten zodat de immigratie van werknemers en zelfstandigen onder de beste omstandigheden kan verlopen. Op verzoek van de Vlaamse Regering of uit eigen beweging verstrekt de commissie advies over de sociale, economische en administratieve problemen rond tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en de zelfstandige beroepsactiviteit van vreemdelingen.

In de Adviescommissie voor Economische Migratie zetelen de sociale partners. Zij worden bijgestaan door vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, VDAB en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie die een raadgevende stem hebben.

Adviezen

Adviesvragen: de Adviescommissie Economische Migratie kreeg in haar korte bestaan nog geen adviesvragen te verwerken.

Advies op eigen initiatief: de Adviescommissie Economische Migratie ging in 2017 meteen proactief van start en bracht 1 advies op eigen initiatief uit.

In de kijker

15
december

Vlaanderen open voor arbeidsmigranten

De Adviescommissie Economische Migratie maakte een tienpuntenplan voor economische migratie waarin ze pleiten voor een verdere versoepeling van de toegang tot de arbeidsmarkt voor drie groepen. De sociale partners willen soepelere regels rond de arbeidskaart voor werknemers in knelpuntberoepen, ongeacht hun opleidingsniveau. Een bredere interpretatie van economisch meerwaarde geeft ook ondernemers van buiten de EER vlotter toegang tot de Vlaamse arbeidsmarkt. Tenslotte stellen ze voor ook studenten aan te trekken voor die studierichtingen waar de grootste nood aan afgestudeerden bestaat.

Lees het advies

Samenstelling Adviescommissie Economische Migratie

Voorzitter

 • Peirsman Stefaan, ACV

Secretaris

 • Morsink Niels

Leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

 • Diesbecq Nathalie, ACV
 • Peirsman Stefaan, ACV
 • Tack Lore, ABVV
 • Verschueren Joris, ACLVB

Vertegenwoordigers van de werkgevers

 • Botterman Chris, Boerenbond
 • Malfait Dirk, Verso
 • Teughels Sonja, Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
 • Van Assche Anton, UNIZO

Vertegenwoordigers

 • Bogman Ann, Departement Werk en Sociale Economie
 • De Haeck Sven, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 • Hanssens Johan, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Tverdochlebova Julia, Asiel en Migratie

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

 • Aïssa Laïla, ACLVB
 • Clauwaert Annick, ABVV
 • Coomans Sam, ACV
 • Genbrugge Steven, ABVV

Vertegenwoordigers van de werkgevers

 • Briffaerts Jan, Agoria
 • Bruggen Peter, Boerenbond
 • De Roy Kristel, Verso
 • Renard Joris, UNIZO

Vertegenwoordigers

 • Delbaere Valens, Asiel en Migratie
 • Geerts Niko, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Hex Frank, Departement Werk en Sociale Economie
 • Vansina Willem, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Medewerkers

Secretaris

 • Morsink Niels

Vlaamse Havencommissie

De Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft een advies- en aanbevelingsopdracht en een informatie- en studieopdracht.

De Vlaamse Havencommissie adviseert de Vlaamse Regering over het Vlaamse havenbeleid. De VHC formuleert adviezen en aanbevelingen en voert studies uit op eigen initiatief of op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement. De algemene adviezen en aanbevelingen hebben betrekking op het uitwerken van algemene beleidsobjectieven voor de infrastructuur en exploitatie van de havens. De VHC kan algemene voorstellen doen over de concurrentievoorwaarden tussen havens en de bevordering van samenwerking tussen de havens en het beleid. De VHC kan ook aanbevelingen formuleren over hinterlandverbindingen en interregionaal en internationaal overleg over zeehavenbeleid.

De VHC adviseert over projecten die in de havens worden gerealiseerd en waarvoor de Vlaamse overheid subsidie verleent of (mede-)investeerder is. De minister is uitdrukkelijk gebonden om aan de VHC advies te vragen over de projecten met een totale investeringskost van ten minste 10 miljoen euro.

Het VHC-secretariaat vervult autonoom de algemene informatieopdracht van de VHC. Dit omvat onder meer de jaarlijkse publicatie van een jaaroverzicht Vlaamse havens. Daarnaast kan de VHC ook opdrachten geven aan externen, bijvoorbeeld studiebureaus, om één of meerdere aspecten van een havenrelevant probleem te onderzoeken.

Adviezen en andere initiatieven

Adviesvragen: de Vlaamse Havencommissie ontving in 2017 1 adviesvraag van minister Homans en 1 adviesvraag van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Andere initiatieven: de Vlaamse Havencommissie bracht zoals elk jaar een publicatie uit over de feiten, statistieken en indicatoren van de Vlaamse havens. Daarnaast bracht de VHC drie keer kwartaalcijfers over de maritieme trafiek van de Vlaamse havens via de e-nieuwsbrief uit.

In de kijker

25
september

De Vlaamse havens – Feiten, statistieken en indicatoren

Het jaaroverzicht brengt uitgebreid verslag uit over het afgelopen jaar op het vlak van investeringen, nieuwe scheepvaartlijnen en ontwikkelingen in de industrie in de vier Vlaamse havens. Het overzicht bevat statistische gegevens over overheidsuitgaven ten behoeve van de havens, havenarbeid, het sociaaleconomische belang van de Vlaamse havens (werkgelegenheid, toegevoegde waarde), het maritieme verkeer (lossingen en ladingen, passagiers, oorsprong/bestemming) ...

Lees het rapport

Samenstelling Vlaamse Havencommissie

De Vlaamse Havencommissie bestaat uit vier groepen leden : acht vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties, acht vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties, één vertegenwoordiger van respectievelijk de binnenscheepvaart, het wegtransport en het spoorvervoer, elf vertegenwoordigers van de Vlaamse havens (Antwerpen heeft vijf vertegenwoordigers; Zeebrugge, Oostende en Gent hebben telkens twee vertegenwoordigers). In het dagelijks bestuur zetelen een vertegenwoordiger van elke haven en van de vier grote Vlaamse sociale partners. De voorzitter is een onafhankelijke deskundige.

Voorzitter

 • Rome Francis, professor C-MAT (UA)

Dagelijks bestuur

 • Coens Joachim, gedelegeerd bestuurder MBZ
 • Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV
 • De Clercq Mathias, schepen van de haven van de stad Gent
 • Gerard Paul, gedelegeerd bestuurder - haven van Oostende AG
 • Sannen Goedele, senior adviseur Logistiek & Mobiliteit Voka
 • Van De Voorde Eddy, gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen
 • Van Peel Marc, schepen van de haven van de stad Antwerpen
 • Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV

Leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

 • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
  • Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV
  • Loridan Marc, secretaris vakgroep Haven
  • Reniers Chris, algemeen secretaris ACOD
 • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
  • Claes Michel, algemeen sectorverantwoordelijke - water ACV-Transcom
  • Dielen Ilse, verbondssecretaris ACV-Antwerpen
  • Gielis Wannes, nationaal verantwoordelijke PC 226
  • Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV
 • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB
  • Quisthoudt Erik, bestendig secretaris ACLVB

Vertegenwoordigers van de werkgevers

 • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
  • Larik Anja, directie- & economisch adviseur
  • Van De Voorde Eddy, Gewoon Hoogleraar, Universiteit Antwerpen
 • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Debart Carla, managing director APM Terminals Zeebrugge
  • Degryse Patrick, directeur Business Development Group De Cloedt
  • De Meyer Rudi, directeur Voka Havenvereniging
  • Sannen Goedele, senior adviseur Logistiek & Mobiliteit
  • Vanfraechem Stephan, directeur Alfaport, Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
  • Van Severen Peter, projectleider VeGHO

Vertegenwoordigers van de havenbesturen

 • Havenbestuur van Antwerpen
  • Bernaers Greet, directeur infrastructuur
  • Bruyninckx Eddy, afgevaardigd bestuurder
  • De Wever Bart, burgemeester van de stad Antwerpen
  • Van Hoecke Pascale, personeelsdirecteur Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
  • Van Peel Marc, schepen van de haven van de stad Antwerpen
 • Havenbestuur van Gent
  • De Clercq Mathias, schepen haven stad Gent
  • Walters Saskia, adviseur
 • Havenbestuur van Oostende
  • Gerard Paul, gedelegeerd bestuurder - AG haven van Oostende
  • Vandecasteele Jean, schepen van openbare werken Oostende
 • NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen - MBZ
  • Coens Joachim, gedelegeerd bestuurder MBZ
  • Maertens Luc, directeur MBZ

Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van wegvervoer

 • Verkinderen Lode, secretaris-generaal Transport en Logistiek Vlaanderen

Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van spoorvervoer

 • Kerckaert Koen, general manager Transport NMBS

Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van binnenscheepvaart

 • Lambrechts Paul, marktprospector Promotie Binnenvaart Vlaanderen

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

 • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
  • Rasschaert Guido, algemeen secretaris ACOD
  • Verbeeck Monique, medewerker BTB
  • Verhoeven Greg, adviseur studiedienst Vlaams ABVV
 • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
  • Buysse Marc, secretaris ACV
  • David Wim, verbondssecretaris ACV Brugge-Oostende-Westhoek
  • Kerkhofs Joris, secretaris Water-Binnenvaart ACV Transcom
  • Soens Marc, nationaal vrijgestelde Water bij ACV Transcom
 • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB
  • Van Hertbruggen Ellen, studiedienst ACLVB

Vertegenwoordigers van de werkgevers

 • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
  • Cools Els, coördinator lokaal economisch beleid en adviseur mobiliteit
  • Vandorpe Gilles, coördinator onderzoek UNIZO-studiedienst
 • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Adriansens Marc, voorzitter APZI
  • Bollen Hilde, coördinator Promotie Binnenvaart Vlaanderen
  • Matthys Daniël, gedelegeerd bestuurder Euro-silo
  • Maldague Vincent, bestuurder Herfurth Logistics
  • Van Meenen F. Maria, gedelegeerd bestuurder Dissaco
  • Vansevenant Bart, stafmedewerker studiedienst Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Vertegenwoordigers van de havenbesturen

 • Havenbestuur van Antwerpen
  • De Block Christiaan, chief operational officer Autonoom Gemeentelijke Havenbedrijf Antwerpen
  • Demoor William, stafmedewerker kabinet schepen van de haven
  • Tuerlinkx Kurt, verantwoordelijke strategische communicatie Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
  • Vanhoenacker Tessy, nautisch consulent Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
  • Van Kraaij Hanna, consulent beleidsontwikkeling
 • Havenbestuur van Gent
  • Mortier Peter, adjunct-directeur-generaal Havenbedrijf van Gent (AGH)
  • Schalck Daan, directeur-generaal Havenbedrijf van Gent (AGH)
 • Havenbestuur van Oostende
  • Allaert Jan, commercieel directeur AG Haven Oostende
  • Pannecoucke Eddy, bestuurder AG Haven Oostende
 • NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen - MBZ
  • Goetinck Rik, algemeen directeur beleid en organisatie MBZ
  • Orlans Chantal, bedrijfjuriste MBZ

Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van wegvervoer

 • Fonteyn Freija, hoofd juridische dienst van Transport en Logistiek Vlaanderen

Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van spoorvervoer

 • Dewulf Dirk, afdelingschef B-Mobility

Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van binnenscheepvaart

 • Sterkens Véronique, beleidsmedewerker waterwegen

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem

 • Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV
 • Merckx Jean-Pierre, secretaris Vlaamse Havencommissie

Medewerkers

Voorzitter

 • Francis Rome

Secretaris

 • Jean-Pierre Merckx

Communicatie

Vernieuwde website, mét Anysurfer logo

Drupal 8: op 4 april 2017 ging de vernieuwde website in Drupal 8 online. Naast een betere performantie en technische onderbouw kan je voortaan rekenen op een mobile first approach. Zo bezoek je de website niet alleen vlot op pc of laptop, maar ook op je tablet en mobiele telefoon. Naast de technische vernieuwing sluit de nieuwe website ook meer aan bij de gebruikerservaringen en –wensen die we de voorbije tijd onderzocht hebben via een interne en externe gebruikersbevraging.

Anysufer: tegen het einde van 2017 behaalde de vernieuwde website ook het Anysuferlogo. Dat is een kwaliteitslabel voor websites die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een functiebeperking. Slechtzienden, blinden en ouderen ervaren online het vaakst problemen, maar AnySurfer bewaakt ook de toegankelijkheid voor internetgebruikers met motorische en auditieve beperkingen. Met het behalen van het label voldoen onze websites ook aan de vereisten in het kader van het Toegankelijk Web-project van de Vlaamse overheid. Meer info over het label vind je op anysurfer.be.

Bezoekers en downloads: de SERV-website werd in 2017 in totaal 126.673 keer geraadpleegd door in totaal 90.890 externe bezoekers. Dat is goed voor in totaal 317.195 paginawergaven.

000.000

website bezocht

00.000

unieke bezoekers

000.000

pagina weergaven

E-nieuwsbrieven

De SERV verstuurt regelmatig een elektronische nieuwsbrief over zijn activiteiten. In 2017 verstuurden we nieuwsbrieven naar 4534 abonnees.

De open rate van de nieuwsbrieven ligt boven de benchmark van overheidsnieuwsbrieven (26%) bij Mailchimp. De click rate waarbij abonnees verder klikken onder het nieuwsitem naarmeer info op de website is ook beter dan de benchmark van overheidsnieuwsbrieven (3,7%).

Nieuwsbrieven

Abonnees

Sociale media

@SERV

berichten

volgers

company SERV

berichten

volgers

Persberichten en persconferenties

De SERV verstuurde 12 persberichten en hield 3 persconferenties.
De activiteiten van de SERV gaven aanleiding tot 137 artikels in dagbladen. Daarnaast komen persberichten ook vaak terecht op vak- en nieuwswebsites.

Persberichten


Persconferenties

Evenementen

29
maart

SERV-rondetafel 'Werkbaarheid en werkstress'

De SERV organiseerde op 29 maart 2017 een rondetafel over werkbaar werk en werkstress. De sociale partners wilden van elf binnen- en buitenlandse experten weten wat hun bevindingen zijn over het voorkomen van werkstress bij werknemers en zelfstandigen. In de meting 2016 van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor zagen we immers dat de werkstress ten opzichte van 2013 opvallend is gestegen.

De sociale partners zullen deze inzichten gebruiken voor verder overleg. Later dit jaar schuiven ze dan een aantal gerichte acties naar voor. Ook het participatie-event ‘Werkbaar werk op tafel’ van zondag 11 juni 2017 kadert in dit proces.

Lees het verslag

26
april

SERV-academie: vluchtelingen en werk

Op 26 april 2017 hield de SERV een SERV-academie rond het thema ‘vluchtelingen en werk’. Ann Vermorgen (SERV-voorzitter) startte de voormiddag met een kort welkomstwoord en inleiding. Daarna werd het woord gegeven aan drie gastsprekers die nauw betrokken zijn bij het beleid dat nu in Vlaanderen wordt gevoerd: Dirk Janssen (Agentschap Integratie en Inburgering), Patrick Noël Vercruysse (VDAB) en Peter Cousaert (VVSG).

Dirk Janssen presenteerde een overzicht van de instroom en het profiel van vluchtelingen op basis van de meest recente cijfers. Vervolgens stelde Patrick Noël Vercruysse het vernieuwd actieplan ‘integratie door werk’ van de VDAB voor. Daarna zoomde Peter Cousaert in op de regierol van lokale besturen bij de opvang van vluchtelingen en begeleiding naar werk.

Daarnaast wou de SERV met deze academie ook vanuit een meer academische bril kijken naar dit thema. Dat was de opdracht van de vierde spreker: Dries Lens (Centrum voor Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen). Dries stelde zijn paper voor over arbeidsmarktrajecten van asielzoekers en vluchtelingen in België. Deze paper schreef hij samen met Ive Marx en Suncica Vujic. Beiden zijn professor aan de Universiteit Antwerpen.

De SERV-academie werd afgesloten met een korte vragenronde en gedachtewisseling met de zaal, onder leiding van Ann Vermorgen (SERV-voorzitter).

Lees het verslag

11
juni

Werkbaar Werk op tafel

Zestig werknemers en zelfstandige ondernemers namen op 11 juni 2017 deel aan het participatie-evenement “Werkbaar Werk op tafel”. De sociale partners hadden hen uitgenodigd om een hele dag te praten over werkbaar werk. De werkbaarheidsmonitor voor 2016 toonde aan dat de werkbaarheidsgraad achteruit gaat. Het belangrijkste pijnpunt is stress op het werk.

Het doel van het overleg was verhalen te verzamelen over mogelijke oorzaken en oplossingen voor werkstress. De deelnemers deelden enthousiast hun ervaringen met elkaar en noteerden verschillende insteken voor de sociale partners.

Gewapend met deze feedback, de input van experten en de cijfers uit de werkbaarheidsmonitor, zijn de sociale partners klaar voor overleg om een actieplan rond werkstress te realiseren.

Lees het verslag

14
november

SERV-academie flexibiliteit op de arbeidsmarkt en in ondernemingen

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt en in ondernemingen is een thema dat sterk leeft op de werkvloer én hoog staat op de beleidsagenda. Ondernemingen hebben heel wat vragen over het flexibel inzetten van werknemers in een complexe en snel veranderende economische omgeving. Ze overwegen andere contractvormen dan het traditionele vaste contract, uitbesteding en flexibele arbeidstijdregelingen om voldoende wendbaar te zijn.

Werkenden stellen zich dan weer vragen in welke mate en in welke vormen flexibiliteit voor hen wenselijk is. We zien vandaag ook nieuwe of meer hybride vormen van inzet van arbeid en van intermediairs die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Flexibele arbeid is duidelijk een thema dat leeft.

Tijdens de SERV-academie schetsten we de situatie vandaag in Vlaanderen: in welke mate en in welke vormen komt flexibiliteit op de arbeidsmarkt en in de ondernemingen voor? Welke rol speelt uitzendarbeid hierin? Welke ontwikkelingen zien we bij de inzet van freelancers? De onderzoekers van de Stichting Innovatie & Arbeid presenteerden hierover inzichten uit recente onderzoeksprojecten. Prof. Struyven schetste vervolgens de bredere dynamieken op de arbeidsmarkt, zoals de bewegingen bij aanwerving van personeel en de transities die werkenden op de arbeidsmarkt maken op basis van nieuwe bevindingen in het kader van de Viona Leerstoel Arbeidsmarktdynamiek.

Onderzoekers van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) belichtten de evoluties op de Nederlandse arbeidsmarkt en trokken hieruit lessen over flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Tot slot reflecteerden de sociale partners over de ontwikkelingen vandaag en de uitdagingen voor het beleid en was er ruimte voor vragen van het publiek.

Bij de documenten vind je een meer uitgebreid verslag, samen met de presentaties van de sprekers. Prof Monique Kremer (WRR) verwijst voor meer info over haar bijdrage naar de webpagina Voor de zekerheid.

Lees het verslag

Campagne: Discriminatie op het werk: het is gauw gebeurd

Discriminatie op het werk zit soms in een klein hoekje. Een ongepaste opmerking, een niet-zo-grappig grapje … Het is gauw gebeurd. De Vlaamse overheid en de Vlaamse sociale partners wilden het onderwerp aankaarten via een bewustmakingscampagne. Je kon enkele weken de radiospots horen op Radio 1, StuBru en Joe FM. Er verschenen ook advertenties in kranten en filmpjes op de belangrijkste social media. Er zijn campagneposters beschikbaar voor op de werkvloer.
Neem zeker een kijkje op hetisgauwgebeurd.be: je vindt er alle campagnemateriaal, samen met informatie over discriminatie, hoe je ermee kan omgaan en een link naar het Meldpunt.

De Vrije Markt

De Vlaamse sociale partners hebben een speciale band met het VRT-programma De Vrije Markt (cf. vroegere derden programma’s voor vakbonden en werkgeversorganisaties gingen op in dit sociaal-economisch programma). De sociale partners zijn ook regelmatig te gast in De Vrije Markt en soms komt ook een dossier van de SERV aan bod in het programma (bv. werkbaarheidsmonitor 2016).

We geven een overzicht van de thema’s van de uitzendingen in 2017. De uitzendingen zijn via een permalink op onze website beschikbaar.

Pensioenbeleid
Marjan Maes KU Leuven
7 januari
Sociaal overleg
Marc Leemans, voorzitter ACV
14 januari
Sociale zekerheid
Xavier Baeten, professor Vlerick Business School
Erwin de Deyn,voorzitter BBTK
21 januari
Werkbaar werk
Ann Vermorgen, nationaal secretaris ACV
28 januari
Economie
Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs
Ive Marx professor Universiteit Antwerpen
04 februari
Werkomstandigheden
Patrick Verhoeven, secretaris-generaal European Community Shipowners Associations
11 februari
Langdurig zieken
Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder Unizo
18 februari
Zaventem
Marc Descheemaecker, voorzitter Brussels Airport
25 februari
Accijnzen
Geert Van Lerberghe
11 maart
Sociale Fraude
Philippe De Backer, staatssecretaris Sociale Fraude
18 maart
Europa
Liesbeth Willaert, onderneemster
Caroline Pauwel, rector VUB
Rudy De Leeuw, voorzitter ABVV
25 maart
Pensioen
Marc Leemans voorzitter ACV
Pieter Timmermans, VBO
1 april
Banken
Frank Vanaerschot, woordvoerder Belfiusvanons.be
Johan Klaps, kamerlid NVA
22 april
Europa
Katleen Van Brempt, Europees parlementslid
29 april
Open wervendag
Bart Verhulst, bestuurder VBA
06 mei
Onderwijs-Economie
Ann Brusseel, Vlaams parlementslid Open Vld
Marc Goldstein, VUB
13 mei
Groepsaankopen
Frederic Dumalin, business manager IChoosr
Jurgen Vandervelde, Sales & Marketing Eneco
20 mei
Economie
Paul De Grauwe, professor London School of Economics
27 mei
Innovatie
Adje Van Oekelen, De Landgenoten
Lieven Demolder, Ducoop
03 juni
Duaal Leren
Pieter Leuridan, VOKA
Steven De Backer, Actemium
10 juni
Bedrijfsoverdracht
Peter Bosmans, Febecoop Adviesbureau
Urbain Verbruggen, bedrijfsleider
17 juni
NMBS
Michel Bovy, directeur-generaal NMBS
24 juni
Onderwijs
Colette Victor, projectcoördinator Welzijnszorg
Peter Demuynck, algemeen directeur Agoria Vlaanderen
02 september
Sociaal overleg
Marc Leemans, voorzitter ACV
09 september
Vlaamse havens
Daan Schalck, haven Gent
16 september
Mobiliteit-Arbeidsmarkt
Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder VOKA
30 september
Mobiliteit
Bernard De Groote, Vlaamse aanbieder Mobit
Sven Huysmans, adviesbureau The New Drive
07 oktober
Ouderenzorg
Olivier Remy, sectorverantwoordelijke ouderenzorg LBC-NVK
Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder Vlozo
14 oktober
Langer werken
Paul Van der Stappen, sollicitant
Christel Pleticnckx, ondernemen
21 oktober
Zomerakkoord
Pieter Timmermans, VBO
28 oktober
Dierenwelzijn
Isabelle Colbrandt, woordvoerster Lidl
Jan Vannoppen, directeur VELT
11 november
Economie
Simon November, woordvoerderTestaankoop
Peter Binnemans, brancheorganisatie FEE
18 november
Tewerkstelling minderheden
Tracy Bibo-Tansia, Vrouwenraad en CD&V
Landry Mawungu, directeur Minderhedenforum
25 november
Zomerakkoord
Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder VOKA
Rudy De Leeuw, voorzitter ABVV
09 december
Kernuitstap
Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie
Peter Claes, Febeliec
16 december
Terugblik 2017
Jan Smets, gouverneur Nationale Bank van België
23 december

Openbaarheid van bestuur

De SERV volgt de wettelijke bepalingen over de openbaarheid van bestuursdocumenten die gelden voor de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

Dat betekent onder meer dat de SERV aan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de gevraagde bestuursdocumenten openbaar maakt door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen. Deze verplichting geldt niet als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn. In praktijk worden vrijwel alle beslissingen van de SERV gepubliceerd via zijn website en worden ze dus actief openbaar gemaakt.

In 2017 ontving de SERV geen aanvragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten.

Klachtenbehandeling

De SERV ontving geen klachten in 2017.

Documentatie en archief

De collectie van het documentatiecentrum van de SERV zoekt zoveel mogelijk aansluiting bij de inhoudelijke dossiers, de noden en de planning van de SERV(-entiteiten).

Het SERV-documentatiecentrum maakt deel uit van het LIBIS-bibliotheeknetwerk. Door een overeenkomst tussen LIBIS en de bibliotheek Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid worden de Vlaamse overheidspublicaties uit het Vlaamse e-depot ingeladen in LIBIS. Via de zoekinterface LIMO zijn de publicaties full tekst raadpleegbaar. Op die manier genieten ook de SERV-publicaties een ruimere bekendheid.

Collectie

Het documentatiecentrum bezit eind 2017:

 • 9092 monografieën, overheidspublicaties en rapporten zowel gedrukt als digitaal
 • een 100-tal lopende tijdschriftabonnementen waarvan een toenemend aantal digitaal
 • een beperkt aantal jaarverslagen van vooral regionale, internationale instellingen en van beroepsfederaties.

Faciliteiten

Het documentatiecentrum ondersteunt in de eerste plaats de interne werking maar ook externen. De bezoekers zijn vooral SERV-commissieleden van de sociale partners, medewerkers van (Vlaamse) overheidsdiensten en studenten. De faciliteiten op een rijtje:

 • raadpleging van de SERV-catalogus en de andere LIBIS-netwerkbibliotheken
 • raadpleging van de boeken en tijdschriften ter plaatse
 • een beperkte uitleenmogelijkheid (via registratie in interbibliothecair systeem IMPALA).

Wie niet geholpen kan worden, wordt doorverwezen. Personen met een handicap zijn welkom.

Archief

Het is een continue bekommernis van de SERV om het archief volgens de kwaliteitscriteria voor archiefbeheer bij alle Vlaamse overheden te organiseren. De SERV beschikt over een Informatiebeheersplan dat aangevuld wordt.

De SERV draagt continu archief over aan het depot in Vilvoorde. Zo werd het archief van de Adviescommissie Uitzendactiviteiten en haar rechtsvoorgangers duurzaam verpakt en voor overdracht voorbereid.

Intussen wordt werk gemaakt van een duurzame digitale bewaarstrategie voor de e-bestuursdocumenten van de SERV.

Het nieuwe format geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van organisatie naar organisatie en van pagina naar pagina.

Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Het hamburgermenu geeft de onderverdeling binnen een deelorganisatie aan. Voor de SERV en de Stichting Innovatie & Arbeid zijn dat de werkthema’s.