Advies multilateraal akkoord uitwisseling informatie financiële rekeningen

    geen advies
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Bart Tommelein
    Advies over voorontwerp decreet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betr. de automatische uitwisseling van inlichtingen inz. financiële rekeningen, Berlijn 29.10.2014

    Thema's en trefwoorden