Advies voorontwerp financieringsdecreet volwassenenonderwijs

    adviesvraag
    Vlaams minister van Onderwijs
    Hilde Crevits
    Voorontwerp van decreet tot wijziging van de rechtspositie van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en tot wijziging van het financieringsluik van het decreet van 15.06.2007 betreffende het volwassenenonderwijs

    Thema's en trefwoorden