De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert onderzoek uit van en voor de Vlaamse sociale partners. De Stichting Innovatie & Arbeid werkt rond drie thematische clusters:

  • arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties
  • werkbaar werk en langere loopbanen
  • ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.

De Stichting Innovatie & Arbeid vertrekt in haar onderzoek vanuit een praktijkgerichte benadering en werkt complementair aan het beleidsgericht onderzoek dat elders wordt uitgevoerd. De Stichting Innovatie & Arbeid hecht veel belang aan de valorisatie van haar onderzoek. Deze valorisatie bestaat uit het toeleveren van informatie relevant voor het SERV-overleg en uit het verspreiden van de onderzoeksresultaten via de partners op het veld om zo bij te dragen tot concrete resultaten en toepassingen in de ondernemingen en organisaties en sectoren.