Advies ontwerpdecreet samenwerkingsakkoord regularisatie niet-uitsplitsbare bedragen

    geen advies
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Bart Tommelein
    Advies over het ontwerpdecreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot regularisatie van de niet- uitsplitsbare bedragen

    Thema's en trefwoorden