Leercultuur en -trajecten met aandacht voor kortgeschoolde werknemers

  Project status
  Lopend

  ‘Leercultuur en leertrajecten in ondernemingen en organisaties, met aandacht voor kortgeschoolde werknemers’

  Hoe kan een gepaste ontwikkeling van leertrajecten en leercultuur in ondernemingen en organisaties bijdragen tot een verbetering van de positie van kortergeschoolde werknemers op de arbeidsmarkt? Door middel van kwalitatief onderzoek bij ondernemingen en organisaties verzamelt de Stichting inspirerende voorbeelden.

  Wat onderzoeken we?

  Levenslang leren en het benutten van talent wordt voor alle werknemers vandaag naar voor geschoven. Kortgeschoolde werknemers hebben het echter niet makkelijk op de arbeidsmarkt. Hoe kan een gepaste ontwikkeling van leertrajecten en leercultuur, eventueel uitgewerkt in samenwerking met externe onderwijs- en vormingsactoren, bijdragen tot een verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt? Wat zijn goede voorbeelden van leercultuur, leertrajecten en leervormen in ondernemingen en organisaties in het algemeen en voor kort(er)geschoolde werknemers in het bijzonder? Welke lessen kunnen uit de voorbeelden getrokken worden en welke aandachtspunten komen naar voor?

  Werkwijze

  Dit onderzoek bestaat uit kwalitatief onderzoek bij bedrijven uit drie sectoren: de elektriciteitssector, de houtsector en de voedingsnijverheid. Er vinden bedrijfsbezoeken plaats en bedrijfsverantwoordelijken, werknemersafgevaardigden en werknemers worden bevraagd.

  We verzamelen beknopt informatie bij verantwoordelijken van ondersteunende, externe onderwijs- en vormingsactoren en bij de betrokken sectoren over hun initiatieven voor de ondersteuning van de tewerkstelling van kort(er)geschoolden.

  Timing

  Het kwalitatief onderzoek loopt van januari tot mei 2017. Het rapport wordt verwacht voorjaar 2018.

  Resultaten

  De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in een rapport en op de website. Dit onderzoek zal door de drie sectoren en door de SERV-commissie Onderwijs verder worden gevaloriseerd.