Advies ontwerp besluit activeringsstage

    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de activeringsstage

    Thema's en trefwoorden