Advies voorontwerp decreet partnerschapsovereenkomst EU-Canada

    geen advies
    Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
    Geert Bourgeois
    Advies voorontwerp van decreet houdende instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds

    Thema's en trefwoorden