Advies uitvoeringsbesluit onteigeningsdecreet

    Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
    Geert Bourgeois
    Advies voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017

    Gezien het voorontwerp van besluit louter procedurele bepalingen omvat, heeft de SERV geen opmerkingen vanuit sociaal-economische invalshoek.

    Thema's en trefwoorden