Advies voorontwerp decreet doelgroepvermindering 55+ art 339

    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24.12.2002

    Thema's en trefwoorden