Advies partnerschapsovereenkomst EU-SADC-EPO-Staten

    Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
    Geert Bourgeois
    Voorontwerp van decreet houdende instemming met economische partnerschapsovereenkomst tussen EU en haar lidstaten enerzijds, en de SADC-EPO-Staten anderzijds, ondertekend te Kasane 10.06.2016

    Thema's en trefwoorden