Met de Commissie Diversiteit geeft de SERV een stem aan groepen die niet op evenredige wijze participeren aan het sociaal-economisch leven.

De commissie komt voort uit de akkoorden die in 2002 en 2003 gesloten werden tussen de sociale partners, de kansengroepen en de overheid, de zogenaamde Platformteksten. Op vraag van de minister van Werkgelegenheid werd op 16 december 2003 in de SERV een Commissie Diversiteit opgericht die ijvert voor de evenredige vertegenwoordiging in het sociaal-economisch leven van die groepen van de bevolking die nu niet op een evenredige wijze vertegenwoordigd zijn.  De commissie focust zich daarbij op personen met een migratieachtergrond en personen met een arbeidsbeperking.

In het SERV-decreet dat op 1 januari 2009 in werking  is getreden, is de Commissie Diversiteit met haar drieledige structuur (werkgevers-, werknemers- en kansengroepenorganisaties) wettelijk verankerd.

De Commissie Diversiteit is paritair samengesteld. Naast de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties uit de SERV zijn er toegevoegde leden, namelijk de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de kansengroepen (Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het LEVL).

De raad kan de Commissie Diversiteit verzoeken om informatie in te zamelen, studies te verrichten en aanbevelingen te formuleren over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit & inclusie en gelijke behandeling. De Commissie Diversiteit kan ook op eigen initiatief studies en aanbevelingen richten aan de raad.