Advies voorontwerp decreet samenwerkingsovereenkomst EU-Cuba

    geen advies
    Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
    Geert Bourgeois
    Advies voorontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

    Thema's en trefwoorden