Advies dubbelbelastingverdrag België-Japan

    geen advies
    Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
    Geert Bourgeois
    Principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het protocol, ondertekend te Tokio op 12 oktober 2016

    Thema's en trefwoorden