Advies voorontwerp decreet vermindering personenbelasting beschermde goederen (erfgoed)

    geen advies
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Bart Tommelein
    Voorontwerp van decreet houdende wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft vermindering van de personenbelasting voor uitgaven van beschermde goederen

    Thema's en trefwoorden