De doelstelling van het Pact 2020 blijft het uitgangspunt van het arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid van de toekomst. Dat wil zeggen: meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs. Om dat te bereiken is in Vlaanderen een hogere werkzaamheids- en werkbaarheidsgraad nodig dan vandaag. Vanuit deze doelstelling brengt de SERV-commissie Arbeidsmarkt adviezen uit en draagt bij tot het overleg binnen het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC) en het sluiten van VESOC-akkoorden.

    De commissie Arbeidsmarkt buigt zich over de verschillende subthema’s binnen het domein werk: overgang onderwijs-arbeidsmarkt, activering, loopbaanbeleid, vorming- en opleidingsbeleid, duaal leren, werkbaarheid, doelgroepenbeleid, sociale economie, dienstencheques, tijdelijke werkervaring, wijk-werken, sectorconvenants, diversiteit ... Bijzondere aandacht gaat blijvend uit naar de bevoegdheden die overgekomen zijn in het kader van de zesde staatshervorming.

    Bepaalde subthema’s van werk komen daarnaast ook aan bod binnen de Commissie Diversiteit, de Commissie Sociale Economie, de Stichting Innovatie & Arbeid, de SERV-commissie Onderwijs en de VESOC-werkgroep.