Oproep voor een opleidingsoffensief

In hun prioriteitennota 2024-2029 pleiten de Vlaamse sociale partners verenigd in de SERV voor het starten van een opleidingsoffensief. De sociale partners zetten deze boodschap kracht bij via een oproep aan de nieuwe Vlaamse Regering. De boodschap? Hoog tijd om samen actie te ondernemen om de Vlaamse welvaart en ieders welzijn te garanderen.

De welvaart staat onder druk door uitdagingen zoals de vergrijzing, de digitalisering en de klimaattransitie. Om daarmee om te gaan is het broodnodig om te investeren in onze belangrijkste grondstof: mensen. De SERV pleit voor een intensief opleidingsoffensief. De Vlaamse sociale partners willen de krachten bundelen met de nieuwe Vlaamse regering. Het doel: een strategische visie uittekenen die beleidsdomeinen overspant, met een vertaling naar een operationeel programma, onderbouwde keuzes voor duurzame investering en een sterke cockpit die het versnipperde landschap kordaat aanstuurt.

Contact