Sectorconvenants

Om de twee jaar sluiten de Vlaamse overheid en de sociale partners van de sectoren nieuwe sectorconvenants af.

Het doel van deze samenwerkingsovereenkomsten is zorgen voor:

  • een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
  • een degelijk opleidings- en competentiebeleid in bedrijven
  • en meer diversiteit op de werkvloer.

De Vlaamse overheid ondersteunt de engagementen van sectoren via het betoelagen van sectorconsulenten.