Toegankelijkheid

De website serv.be is de centrale website van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.
Deze website overkoepelt de websites van:

  • Stichting Innovatie & Arbeid (inclusief Werkbaar Werk)
  • Commissie Diversiteit
  • Commissie Sociale Economie
  • Adviescommissie Economische Migratie
  • Mobiliteitsraad Vlaanderen
  • Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • SALV

We verbeteren steeds onze webtoegankelijkheid, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 (opent nieuw venster) waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Waarop is deze verklaring van toepassing?

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de websites van alle entiteiten binnen de SERV.

In hoeverre leeft serv.be de richtlijnen na?

De Web content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de richtlijnen op het gebied van webtoegankelijkheid. Websites van de Vlaamse overheid moeten voldoen aan WCAG 2.1.

De SERV heeft bij het bouwen zoveel mogelijk rekening gehouden met webtoegankelijkheid. Specialisten van Anysurfer zijn steeds betrokken geweest bij het testen ervan.

Sommige grafieken en tabellen zijn zo complex dat zij niet correct worden omgezet. PDF-documenten gepubliceerd vóór 01 september 2017 zijn mogelijk niet toegankelijk voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken.

Contacteer ons als je problemen ondervindt met het lezen van een niet-toegankelijk elektronisch document. Je gebruikt hiervoor best het contactformulier. Vermeld de publicatietitel en wij doen ons best om je een toegankelijke versie van de publicatie te bezorgen.

Eind 2019 en begin 2020 werd serv.be opnieuw getest op webtoegankelijkheid. Informatie over toegankelijkheid wordt in deze verklaring opgenomen. Bij die testen is een specialist van Anysurfer betrokken.

Wat doet serv.be om de toegankelijkheid te verbeteren

De SERV neemt veel initiatieven om de webtoegankelijkheid te verbeteren:

  • We volgen de verplichtingen uit het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018
  • We betrekken interne en externe specialisten en zorgen waar nodig ook voor scholing
  • We nemen webtoegankelijkheid op in onze richtlijnen

Feedback

Je kan over de toegankelijkheid van vlaanderen.be of over deze toegankelijkheidsverklaring contact met ons opnemen. Stuur een bericht naar webmaster@serv.be (opent in uw e-mail applicatie) en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Handhavingsprocedure

Je hebt een bericht gestuurd naar webmaster@serv.be (opent in uw e-mail applicatie) maar je bent niet tevreden met het antwoord op je kennisgeving of verzoek? Stuur dan je klacht naar hcoppen@serv.be (opent in uw e-mail applicatie).

Wanneer is deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 januari 2019 en bijgewerkt in 2024.