Relancebeleid

Relancebeleid

De coronacrisis en het Vlaamse relancebeleid staan bovenaan de agenda bij alle Vlaamse sociale partners en de SERV. De impact op de organisaties en werknemers die we vertegenwoordigen, is ongezien. Nooit eerder was het ondernemers- en consumentenvertrouwen zo laag. Zonder de vele waardevolle inspanningen van de federale en Vlaamse Regering zou de sociaal-economische impact echter nog veel groter zijn. Het relancebeleid moet volgens de sociale partners snel, veilig, inclusief en toekomstgericht zijn. Het moet het economisch en sociaal weefsel veilig stellen én de crisis benutten als een kans om ook de uitdagingen van de post-coronawereld aan te pakken.

Op deze pagina verzamelen we alle nota's, adviezen en rapporten van de SERV over het relancebeleid.

Vlaams relancebeleid
bijzondere tijden vragen bijzondere aanpak

Iedereen terug aan boord
Krachtig relancebeleid voor een vitale en inclusieve arbeidsmarkt

Overzicht federale, Vlaamse en Brusselse coronamaatregelen
stand van zaken 16 juni 2020

Cijferrapport corona-impact op het sociaal-economisch weefsel

Sociale en solide maatschappelijke herstart

Oproep
Relance op de rails – versterkt door overleg

Open deuren vragen open ramen

Coronacrisis triggert ondernemerschap:
hét moment voor een Vlaams actieplan

VESOC-akkoord alle hens aan dek

Vlaamse fiches Plan voor Herstel en Veerkracht

Evaluatierapport over de Vlaamse begroting 2021

Nota impact Corona op personen met migratieachtergrond en personen met arbeidsbeperking

Oproep
Perspectief doet volhouden

Kanaries in de coronastrategie
Inspanningen rond broncontrole voor de spiegel

Oproep
Herwonnen vrijheid is nog geen gewonnen spel