Werkprogramma SERV 2024

Wil je graag weten welke dossiers in 2024 op de tafel van het Vlaams sociaal overleg liggen? Het antwoord vind je in het werkprogramma van de SERV. We geven daarin een overzicht van alle geplande projecten en activiteiten met klemtoon op de eerste jaarhelft.  

Het werkprogramma van de SERV staat vooral in het teken van de nieuwe regeerperiode na de verkiezingen van 9 juni 2024. De globale planning voor de tweede jaarhelft wordt later (her)bekeken, ook in het licht van een nieuw Vlaams regeerakkoord. De ambitie is om zo een gezaghebbende stem te zijn en te blijven in de aanloop naar/tijdens de volgende regeerperiode.

De belangrijke thema’s en dossiers op de overleg-, advies en onderzoeksagenda gaan over:

  1. beleidsprioriteiten voor de nieuwe regeerperiode
  2. grote transformaties
  3. iedereen nodig, iedereen mee
  4. bestuurlijke en budgettaire modernisering.

Het werkprogramma omvat ook de geplande activiteiten van de Stichting Innovatie & Arbeid, de Commissie Diversiteit, de Commissie Sociale Economie en de Adviescommissie Economische Migratie.

Daarnaast kan je even terugblikken op de werking van de SERV in 2023. In een korte video brengen we het voorbije jaar in beeld aan de hand van een selectie van adviezen, rapporten en evenementen. Verschillende daarvan kwamen ook in de media.