De hete patat in het klimaatdebat

Achtergrondrapport en synthesetekst stroomgroep 'financiering'

Financiering is al jaren de ‘hete patat’ in het energie- en klimaatdebat: een prangende maar vervelende kwestie, die wordt doorgeschoven of uitgesteld. Met haar aanbevelingen ‘De hete patat in het klimaatdebat’ wil de stroomgroep financiering stappen vooruit zetten in de financieringsdiscussie. Het SERV-secretariaat zat de stroomgroep ‘financiering’ voor en bereidde ook het achtergrondrapport ‘De hete patat doorgesneden’ voor ter onderbouwing van het overleg in de stroomgroep.

Synthesetekst stroomgroep 'governance'

Het SERV-secretariaat zat ook de stroomgroep 'governance' voor. De synthesetekst van deze stroomgroep 'governance' bevat elf aanbevelingen voor een sterkere onderbouw, een grotere betrokkenheid, meer innovatie en creativiteit en meer coherentie en capaciteit in het energie- en klimaatbeleid.

De stroomgroepen

In 2016 werden de stroomgroepen opgestart door de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid in het proces ‘stroomversnelling’. De stroomgroepen leverden input voor de Vlaamse energievisie die de Vlaamse Regering in mei 2017 goedkeurde. Begin 2019 werden de stroomgroepen opnieuw geactiveerd om input te leveren voor het Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030, voor de beleidsnota’s Energie en Klimaat 2019-2024 en voor een eventueel vervolgtraject van de stroomgroepen. In september en oktober 2019 hebben - naast de stroomgroepen ‘financiering’ en ‘governance’ - ook de drie andere stroomgroepen (‘energie-efficiëntie’, ‘hernieuwbare energie’ en ‘flexibiliteit’) hun conclusies geformuleerd. Meer informatie over deze stroomgroepen staat op de VEA-website (https://www.energiesparen.be/Vlaams_energieplan).