Advies activering leefloongerechtigden

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Ontwerp van decreet over de activering van leefloongerechtigden via de verplichte inschrijving bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Verder bouwend op een eerder advies over de verplichte inschrijving van leefloongerechtigden bij VDAB, brengt de SERV een nieuw advies uit met enkele extra aandachtspunten. Het gaat over bijkomende beleidsinitiatieven die nodig zijn om de kansen van leefloongerechtigden op de arbeidsmarkt daadwerkelijk te versterken en hun doelgerichte activering te realiseren. Het betreft zowel concrete voorwaarden op het terrein bij VDAB en OCMW’s als meer algemene elementen van goed bestuur en goede regelgeving binnen het Vlaams beleid.

Contact