Akkoorden

Om de structurele uitdagingen op de arbeidsmarkt op te lossen, onderhandelen de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties regelmatig over omvattende akkoorden. Ze doen dit zowel onder sociale partners (bipartiet) als tussen sociale partners en de Vlaamse Regering (tripartiet Deze akkoorden zoeken oplossingen voor belangrijke, actuele thema's zoals arbeidsmarktkrapte, werkbaar werk, opleiding, jobs voor oudere werknemers ... en geven aanleiding tot nieuwe beleidsinitiatieven.

Akkoorden onder sociale partners

lees meer »

Akkoorden tussen sociale partners en Vlaamse Regering

lees meer »