Sterk door levenslang leren 

 

De digitalisering vraagt nieuwe en andere competenties van ons allemaal. We hebben niet alleen meer technologische kennis nodig maar ook een ondernemende en creatieve ingesteldheid worden belangrijker.

Om de productiviteit en competitiviteit van onze bedrijven te verzekeren en duurzame loopbanen voor werkenden te voorzien, is levenslang leren cruciaal. Statistieken leren ons dat Vlaanderen niet bij de Europese top behoort voor deelname aan levenslang leren. Tijd dus om zoveel mogelijk werknemers, ondernemers, bedrijven en organisaties een leercultuur bij te brengen. Dit vraagt een beleid dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het wegwerken van ‘skills mismatches’ en een vernieuwd competentie-, opleidings- en onderwijsbeleid dat klaar staat voor de uitdagingen van de toekomst.

De SERV zet vanaf 2020 sterk in op levenslang leren. In een eerste fase werken we een visie uit op levenslang leren en formuleren we mogelijke opdrachten van het partnerschap levenslang leren dat de Vlaamse minister van Werk opricht. Verder zal de SERV rond drie pijlers werken: leercultuur, leeraanbod en leerincentives.

Advies levenslang leren

visie en partnerschap

Advies #Toope sterk voor lerend werk

in partnerschap naar een lerende samenleving

Advies verkenning individuele leerrekening

Advies lerend werken in Vlaanderen

Inkijk in anderhalf jaar hervormd opleidingsbeleid voor werknemers

Advies een leven lang student

Hoe leren in het hoger onderwijs tijdens de loopbaan aantrekkelijker maken?

Advies actieplan Levenslang Leren

Koers zetten naar lerend Vlaanderen

Advies jaarrapport Vlaamse opleidingsincentives 2020-2021

Advies visienota leer- en loopbaanrekening

Advies samen naar meer lerend werken in Vlaanderen