Voluit voor intersectorale samenwerking

Elkaar versterken door samen te werken, dat is waar de intersectorale werking voor staat. 
Ongeveer 40 sectorfondsen slaan de handen in elkaar rond thema’s als non-discriminatie en inclusie, levenslang leren en competenties, werkbaar werk en jobmobiliteit. In de samenwerking ligt het accent op leren en experimenteren. 
De SERV ondersteunt de samenwerkingsinitiatieven via maatwerk en een projectmatige aanpak. 

Benieuwd hoe de intersectorale werking verder vorm krijgt? Dat lees je in het actieplan