Advies BVR IMW tijdelijke vergoedingsregeling en startpakket uiterst kwetsbare werknemers

advies op vraag
Vlaams minister van Economie Buitenlands Beleid Landbouw en Plattelandsbeleid
Jo Brouns
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling, wat betreft de werkondersteunende maatregelen en de tijdelijke vergoedingsregeling’