Het documentatiecentrum van de SERV is gespecialiseerd in informatie over arbeid en innovatie, economie en innovatie, arbeidsmarkt, diversiteit, energie,  fiscaliteit en begroting,  landbouw en visserij,  omgevingsbeleid, mobiliteit, sociale bescherming, gezondheids- en welzijnszorg.

Het documentatiecentrum maakt deel uit van het LIBISnetwerk. De SERV-catalogus is raadpleegbaar via LIMO.

Het documentatiecentrum van de SERV bezoeken kan op afspraak. Ontlenen kan enkel via interbibliothecair leenverkeer.