Jaarlijks maakt de SERV in januari een evaluatie van de Vlaamse begroting zoals ze door het Vlaams Parlement is goedgekeurd. Daarbij besteedt de SERV o.a. aandacht aan dossiers met een grote impact op de begroting zoals investeringen, staatshervorming of publiek-private samenwerking.

    In juli volgt dan het jaarlijkse advies aan de Vlaamse Regering voor de opmaak van de volgende begroting. Daarbij maakt de SERV een raming van de ontvangsten en uitgaven bij ongewijzigd beleid. De sociale partners geven advies over de budgettaire ruimte voor nieuwe initiatieven en voor schuldafbouw. De budgettaire houdbaarheid van de Vlaamse financiën op lange termijn staat voorop.