Voluit voor gelijke kansen

Vlaanderen moet blijvend inzetten op gelijke kansen en diversiteit. Personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap zijn immers nog steeds ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. De SERV streeft naar een evenredige arbeidsdeelname voor iedereen en neemt dit mee in zijn adviezen over werkgelegenheid en gelijke kansen.

De adviezen die de SERV ontvangt over diversiteit behandelen de sociale partners in de Commissie Diversiteit waarin ze samen met de kansengroepen aan tafel zitten.