Prioriteiten arbeidsmarktbeleid voor de regeerperiode 2024-2029

advies op eigen initiatief
Samen aan de slag inspiratie voor een daadkrachtig arbeidsmarktbeleid

De Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties kijken met veel belangstelling naar het toekomstige arbeidsmarktbeleid dat de nieuwe Vlaamse Regering wil voeren. De nieuwe regering krijgt in elk geval een complexe en uitdagende opdracht voorgeschoteld. Hét antwoord of dé toveroplossing bestaat helaas niet. De Vlaamse Regering staat er echter niet alleen voor. 


De SERV staat klaar om met zijn expertise en voeling met de werkvloer constructieve en gedragen oplossingen aan te brengen. Via het sociaal overleg, adviezen en akkoorden slaan de sociale partners bruggen tussen verschillende belangen en zoeken zij mee naar oplossingen op korte en lange termijn.

Als inspiratie legt de SERV een aantal voorstellen op tafel om de volgende jaren samen met de nieuwe Vlaamse Regering te bouwen aan een duurzaam en daadkrachtig arbeidsmarktbeleid.

Zo geeft de SERV een voorzet voor een breed en resultaatsgericht activeringsbeleid met de focus op iedereen aan het werk.

Naast activering moet het beleid ook inzetten op retentie en vermijden dat mensen uitvallen of de arbeidsmarkt vroegtijdig verlaten. 

Vlaanderen moet ook zonder uitstel een cultuur van levenslang leren initiëren en werk maken van een doorgedreven opleidingsbeleid.

Daarnaast is het belangrijk te streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. De SERV en de Commissie Diversiteit doen daarom voorstellen om de personen met een migratieachtergrond en personen met een arbeidshandicap meer en duurzaam perspectief op werk te geven.

In een context van aanhoudende arbeidsmarktkrapte op Vlaams en Europees niveau moet Vlaanderen ook volop inzetten op de kansen van economische migratie. De SERV en de Adviescommissie Economische Migratie doen een aantal voorstellen om van Vlaanderen een aantrekkelijke regio maken voor economische migratie.

Tot slot formuleert de SERV enkele recepten om de kwaliteit van het arbeidsmarktbeleid te garanderen door te investeren in data, monitoring en evaluatie, het belang van een sterke arbeidsmarktregisseur te erkennen en versterkt samen te werken.