Beleidsprioriteiten

Beleidsprioriteiten 2024-2029

Binnenkort staat een nieuwe regering aan het roer van Vlaanderen.
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) lanceert vijftien beleidsprioriteiten voor deze nieuwe regering (2024-2029). Het doel? Samen streven naar meer welvaart en welzijn voor iedereen, niet alleen voor vandaag maar ook voor morgen en overmorgen.

Naast de algemene prioriteitennota publiceert de SERV ook een aantal extra adviezen en rapporten die dieper ingaan op één van deze beleidsprioriteiten.

SERV-Prioriteitennota
Samen klaarstaan voor morgen en overmorgen

ADVIES
Bestuurlijke prioriteiten en aanbevelingen voor een performante overheid in de volgende regeerperiode

ADVIES
Beleidsprioriteiten voor een duurzame, inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt

ADVIES
Beleidsprioriteiten economische migratie 2024-2029

Rapport
Wonen in Vlaanderen

Advies
Prioriteiten arbeidsmarktbeleid voor de regeerperiode 2024-2029

Advies en rapport
Technologische soevereiniteit en innovatieve slagkracht

Advies en achtergrondrapport
Betere publieke dienstverlening

Jong SERV
Bekijk het beleid ook met een jongerenblik

Rapport
collectieve projecten: warme dekens voor de energietransitie