Vlaanderen kan alle talent gebruiken. Daarom moeten zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke vorming genieten. Meer jongeren moeten het secundair onderwijs afronden met een kwalificatie en verder studeren,  bijvoorbeeld in het volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs  of  het hoger onderwijs. Meer mensen, uit alle lagen van de bevolking, moeten deelnemen aan levenslang en levensbreed leren. Meer bedrijven en sectoren werken aan competentieontwikkeling en/of voeren een strategisch competentiebeleid. Een lerende samenleving erkent competenties, waar en hoe ze ook verworven zijn.

    Met deze doelstelling uit het Pact 2020 als kader formuleert de SERV adviezen die focussen op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en levenslang en levensbreed leren.