SERV Publicaties https://www.serv.be/serv/rss.xml nl Het arbeidsvraagstuk in de veeteelt https://www.serv.be/stichting/publicatie/arbeidsvraagstuk-veeteelt Vandaag heeft 29% van de melkvee- en varkenshouders één of meerdere externe werkkrachten in dienst. Een kwart van alle veehouders heeft plannen om mensen aan te werven in de toekomst. Motivatie en flexibiliteit zijn daarbij belangrijker dan ervaring. Maar financiële onzekerheid en complexe administratie weerhoudt veehouders ervan op zoek te gaan naar bijkomend personeel. Wed, 24 Jul 2019 15:56:45 +0200 stichting http://www.serv.be.be/node/13312 Advies begroting 2020 https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-begroting-2020 Vlaanderen stevent af op een begrotingstekort van 1,15 miljard euro in 2020 als het niet ingrijpt. Dat berekende de SERV in zijn begrotingsadvies. Dat de Vlaamse Regering zelf spreekt over 600 miljoen euro komt omdat zij, in tegenstelling tot de SERV, de kosten voor de Oosterweelverbinding uit het begrotingssaldo verwijdert. Tue, 09 Jul 2019 07:10:26 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/13305 Grensoverschrijdend gedrag op het werk https://www.serv.be/stichting/publicatie/grensoverschrijdend-gedrag-werk-1 Een op de zes zelfstandige ondernemers is slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag Mon, 08 Jul 2019 15:05:27 +0200 stichting http://www.serv.be.be/node/13302 Advies besluit niet-dringend liggend ziekenvervoer https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-besluit-niet-dringend-liggend-ziekenvervoer Mon, 08 Jul 2019 08:47:36 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/13294 Advies vernieuwd en verankerd streekoverleg https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vernieuwd-en-verankerd-streekoverleg De evaluatiestudie van IDEA Consult concludeert dat het relevant is om het (sub)regionaal sociaal-economisch overleg verder te zetten. De sociale partners wensen het streekoverleg te vernieuwen en te verankeren. Het streekoverleg kan dienen als cruciale schakel tussen beleidsniveaus en als brug tussen de beleidsdomeinen. Mon, 01 Jul 2019 12:07:28 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/13291 De transitie naar een circulaire economie versnellen https://www.serv.be/serv/publicatie/transitie-circulaire-economie-versnellen Thu, 27 Jun 2019 14:04:21 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/13293 Advies gesublimeerd klimaat- en energiebeleid 2019-2024 https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-gesublimeerd-klimaat-en-energiebeleid-2019-2024 In het klimaatdebat ontbreken goede cijfers over hoeveel mensen en middelen nodig zijn om de CO2 -uitstoot met 35% te verlagen tegen 2030. Ruw geschat moet twee tot drie keer meer worden geïnvesteerd in infrastructuur waardoor de Vlaamse bouwsector nood heeft aan 250.000 extra arbeidskrachten. Er zal 3 tot 12 miljard euro extra per jaar nodig zijn aan Vlaamse publieke middelen, afhankelijk van de keuzes die de nieuwe Vlaamse Regering maakt. Mon, 24 Jun 2019 11:11:19 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/13284 Akkoord Iedereen aan boord https://www.serv.be/serv/publicatie/akkoord-iedereen-boord In het akkoord ‘Iedereen aan boord’ schuiven de Vlaamse sociale partners een twintigtal hervormingsvoorstellen naar voren om de krapte en de competentiemismatches op de arbeidsmarkt aan te pakken. Hiermee willen de sociale partners iedereen aan boord krijgen én iedereen duurzaam aan boord houden. Sat, 22 Jun 2019 13:38:45 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/13259 Prioriteitennota 2019-2024 https://www.serv.be/serv/publicatie/prioriteitennota-2019-2024 In de SERV-prioriteitennota 2019-2024 schetsen de Vlaamse sociale partners de grote uitdagingen voor Vlaanderen en formuleren ze aanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse regering. Als vertegenwoordigers van meer dan 150 000 Vlaamse bedrijven, organisaties en zelfstandigen en 2 miljoen werknemers, werkzoekenden en hun gezinnen willen zij in dialoog met de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement het voortouw nemen om de nodige veranderingen te versnellen en in goede banen te leiden. Sat, 22 Jun 2019 13:37:26 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/13258 Industrie 4.0 onder de loep in vijf sectoren https://www.serv.be/stichting/publicatie/industrie-40-onder-loep-vijf-sectoren Om een beeld te krijgen van de stand van zaken in de Vlaamse maakindustrie gingen we in vijf sectoren na hoe de digitale transformatie Industrie 4.0 zich manifesteert en in bedrijven concreet vorm krijgt. Industrie 4.0 steunt op big data en de diverse digitale dragers, van sensoren om data te capteren tot tablets om verrijkende informatie ter beschikking te stellen. Industrie 4.0 omvat, ruimer dan technologie, noodzakelijker wijze ook businessmodellen en sociale innovatie. Mon, 17 Jun 2019 10:45:19 +0200 stichting http://www.serv.be.be/node/13268 Advies Industrie 4.0 https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-industrie-40 De SERV vraagt meer aandacht voor de uitrol van Industrie 4.0. Er is meer laagdrempelige en duidelijke informatie, ondersteuning en begeleiding nodig van ondernemingen en werknemers Omdat Industrie 4.0 aanpassingen vraagt op de werkvloer en in de arbeidsorganisatie en functieinhouden is de betrokkenheid van de werknemers essentieel. Er is ook een grote behoefte aan verspreiding van kennis en toepassingen van Industrie 4.0 naar bedrijven zodat zij meer vertrouwd raken met nieuwe evoluties. Mon, 17 Jun 2019 10:37:47 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/13266 Rapport evaluatie begrotingsbeleid 2015-2019 https://www.serv.be/serv/publicatie/rapport-evaluatie-begrotingsbeleid-2015-2019 De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen evalueerde het begrotingsbeleid van de voorbije vijf jaar. Op basis daarvan schetsen de Vlaamse sociale partners de uitdagingen voor het begrotingsbeleid van de nieuwe Vlaamse Regering. Tue, 11 Jun 2019 14:59:15 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/13279 Advies estuaire vaart https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-estuaire-vaart-0 Tue, 11 Jun 2019 11:14:17 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/13242 Advies derde waterbeleidsnota 2020-2025 https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-derde-waterbeleidsnota-2020-2025 In het kader van het openbaar onderzoek van de Derde Waterbeleidsnota adviseert de SERV samen met Minaraad en SALV over de krijtlijnen van het Vlaamse waterbeleid in 2020-2025.  De raden vragen onder meer om het beleid inzake waterschaarste beter te onderbouwen, want zonder degelijke cijfers en indicatoren is het moeilijk om een doeltreffend beleid vorm te geven. Mon, 27 May 2019 11:10:39 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/12912 Advies over het ontwerp van Nationaal Energie Klimaat Plan 2030 (NEKP) https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-over-ontwerp-nationaal-energie-klimaat-plan-2030-nekp Mon, 20 May 2019 14:03:49 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/13233 Jaarverslag SERV 2018 https://www.serv.be/serv/publicatie/jaarverslag-serv-2018 In 2018 bracht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ruim honderd adviezen uit. Daarnaast sloten de Vlaamse Regering en sociale partners een akkoord af om een versnelling hoger te schakelen voor werkbaar werk. Tue, 14 May 2019 10:21:43 +0200 serv, stichting, diversiteit, sectorcommissies, sociale_economie, vhc, economischemigratie http://www.serv.be.be/node/13199 Jaarverslag SERV 2018 https://www.serv.be/serv/publicatie/jaarverslag-serv-2018 In 2018 bracht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ruim honderd adviezen uit. Daarnaast sloten de Vlaamse Regering en sociale partners een akkoord af om een versnelling hoger te schakelen voor werkbaar werk. Tue, 14 May 2019 10:21:43 +0200 serv, stichting, diversiteit, sectorcommissies, sociale_economie, vhc, economischemigratie http://www.serv.be.be/node/13199 Jaarverslag SERV 2018 https://www.serv.be/serv/publicatie/jaarverslag-serv-2018 In 2018 bracht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ruim honderd adviezen uit. Daarnaast sloten de Vlaamse Regering en sociale partners een akkoord af om een versnelling hoger te schakelen voor werkbaar werk. Tue, 14 May 2019 10:21:43 +0200 serv, stichting, diversiteit, sectorcommissies, sociale_economie, vhc, economischemigratie http://www.serv.be.be/node/13199 Jaarverslag SERV 2018 https://www.serv.be/serv/publicatie/jaarverslag-serv-2018 In 2018 bracht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ruim honderd adviezen uit. Daarnaast sloten de Vlaamse Regering en sociale partners een akkoord af om een versnelling hoger te schakelen voor werkbaar werk. Tue, 14 May 2019 10:21:43 +0200 serv, stichting, diversiteit, sectorcommissies, sociale_economie, vhc, economischemigratie http://www.serv.be.be/node/13199 Advies instandhoudingsdoelstellingen Schorren en Beneden-Schelde https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-instandhoudingsdoelstellingen-schorren-en-beneden-schelde Mon, 13 May 2019 16:48:44 +0200 serv http://www.serv.be.be/node/13166