Actieplan intersectorale werking

De voorbije maanden werkten de drie nieuwe intersectorale adviseurs van de SERV een actieplan uit na een ruime consultatie van alle stakeholders. Met het actieplan wil de SERV de intersectorale werking vergroten en versterken.

De intersectorale werking start vanuit de dynamieken die vandaag al bestaan. Via maatwerk, een projectmatige aanpak en met het accent op ruimte voor leren en experimenteren bouwen we het bestaande verder uit, of verkennen/proberen/initiëren we nieuwe mogelijkheden.