Partners

Sectoren met een sectorconvenant 

De sociale partners van de sectoren kunnen structurele samenwerkingen aangaan met de Vlaamse Overheid. Deze worden beschreven in een samenwerkingsovereenkomst of sectorconvenant.  

Het doel van deze sectorconvenants is zorgen voor: 

  • een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
  • een degelijk opleidings- en competentiebeleid in bedrijven 
  • meer diversiteit op de werkvloer 

De Vlaamse overheid ondersteunt de engagementen van convenantsectoren via het subsidiëren van de vooropgestelde acties en initiatieven. De gemeenschappelijke thema’s en doelstellingen uit de sectorconvenants bieden een basis voor intersectorale initiatieven. 

Andere partners

Departement Werk en Sociale Economie van Vlaanderen 

Meer en beter werk voor iedereen in Vlaanderen is het ultieme doel van het departement WSE. Deze doelstelling is dé sleutel is voor een sociaal, economisch voorspoedig en democratisch Vlaanderen. De convenantsectoren zetten hun schouders onder dit verhaal en zijn dus een belangrijke partner voor het DWSE. 

VDAB 

VDAB heeft als opdracht om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers. Zij zijn dus een belangrijke partner om intersectorale projecten en initiatieven mee vorm te geven of te versterken vanuit hun deskundigheid.