september 2023

 • 28
  10.00 u. - 12.00 u.

  Beroepskwalificerende trajecten (BKT’s)

  Vanaf 1 september 2023 kunnen organisaties een erkende beroepskwalificerende opleiding of EVC-trajecten aanbieden voor een deelkwalificatie. Dat heeft de Vlaamse Regering op 14 juli 2023 beslist. Een deelkwalificatie is een afgebakend en samenhangend geheel van competenties binnen een beroepskwalificatie. Wie zo’n beroepskwalificerend traject succesvol doorloopt, beschikt effectief over de competentie uit de deelkwalificatie.
  Zowel sectorfondsen met ervaring in BKT’s als sectorfondsen zonder ervaring zijn meer dan welkom!
  Via deze link kan je je inschrijven voor deze infosessie

oktober 2023

 • 3
  09.00 u. - 17.00 u.

  Dag van inclusie + webinar geletterdheid

  Dag waarop we ondernemingen uitdagen een actie uit te voeren ter ondersteuning van inclusief ondernemen

 • 3
  10.00 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk STEM

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties om STEMberoepen en -opleidingen meer op de voorgrond te plaatsen. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen, leren we van elkaars initiatieven en berichten we elkaar over de andere initiatieven op de STEM-markt.

 • 10
  10.30 u. - 12.00 u.

  Netwerk Oekraine

  Overlegmoment ter opvolging van de intersectorale initiatieven die we wensen op te zetten ter ondersteuning van de tewerkstelling van vluchtelingen in het kader van de addenda Oekraïne

 • 10
  10.00 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk levenslang leren - competentiesystemen

  De verantwoordelijken die levenslang leren behartigen komen samen om goede praktijken uit te wisselen, knelpunten te bespreken, gezamenlijke initiatieven te nemen. Er is ook ruimte om competentiesystemen van naderbij te bekijken en van gedachten te wisselen over een EVC competentiemeting.

 • 17
  10.00 u. - 12.30 u.

  Lerend netwerk ww

  In kleine groepen van een 10-tal personen, wisselen we ervaringen en ideeën uit om te leren van elkaar. We gaan dieper in op een aantal thema's rond Werkbaar Werk, zoals 'Werkbaar werk: wat is dat eigenlijk?', 'Hoe agendeer je het bij bedrijven?' en andere thema's die tijdens het overleg naar boven komen. We bouwen telkens verder op de uitkomsten van de vorige sessie, waardoor deelname aan de drie sessies het beste is.

 • 17
  10.00 u. - 12.00 u.

  Instroom BSO/TSO

  Het leerlingenaantal in de "b-stroom" ofte BSO en TSO-studierichtingen daalt relatief t.o.v. de "a-stroom". Hoe kunnen we dit naar een postieve omwenteling krijgen, hoe krijgen we het beeld over de BSO/TSO-richtingen in een positief daglicht en een bewuste positieve keuze?

 • 24
  13.30 u. - 15.30 u.

  Infosessie Switching Talents

  Switching Talent biedt individuele werknemers de kans om gedutrende korte tijd ongeacht hun statuut/leeftijd/functie/… mee te lopen in een andere organisatie. De sturende organisaties brengen een toelichting en beantwoorden graag jullie vragen.

 • 24
  10.00 u. - 12.00 u.

  Infosessie Individuele Leeraccount (ILA) van de federale overheid

  het individuele leeraccount staat in de steigers (naast de leer- en loopbaanrekening van de Vlaamse overheid). Op deze sessie licht SMALS de opzet en de stand van zaken toe.

november 2023

 • 7
  09.00 u. - 17.00 u.

  Contactmoment met Werkschakelpunten

  In opvolging van de toelichting over de opstart van de Werkschakelpunten, wordt een ontmoetingsmoment ingericht om de contactpersonen van de Werkschakelpunten kennis te laten maken met de contactpersonen van de sectorfondsen en vice-versa.

 • 7
  10.30 u. - 12.00 u.

  lerend netwerk div en inclusie

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven.

 • 14
  10.00 u. - 12.30 u.

  Lerend netwerk ww

  In kleine groepen van een 10-tal personen, wisselen we ervaringen en ideeën uit om te leren van elkaar. We gaan dieper in op een aantal thema's rond Werkbaar Werk, zoals 'Werkbaar werk: wat is dat eigenlijk?', 'Hoe agendeer je het bij bedrijven?' en andere thema's die tijdens het overleg naar boven komen. We bouwen telkens verder op de uitkomsten van de vorige sessie, waardoor deelname aan de drie sessies het beste is.

 • 21
  10.00 u. - 12.30 u.

  overleg addenda Oekraïne - intersectorale initiatieven

  Overlegmoment ter opvolging van de intersectorale initiatieven die we wensen op te zetten ter ondersteuning van de tewerkstelling van vluchtelingen in het kader van de addenda Oekraïne

december 2023

 • 5
  10.30 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk div en inclusie

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven.

 • 12
  10.00 u. - 12.30 u.

  Lerend netwerk WW

  In kleine groepen van een 10-tal personen, wisselen we ervaringen en ideeën uit om te leren van elkaar. We gaan dieper in op een aantal thema's rond Werkbaar Werk, zoals 'Werkbaar werk: wat is dat eigenlijk?', 'Hoe agendeer je het bij bedrijven?' en andere thema's die tijdens het overleg naar boven komen. We bouwen telkens verder op de uitkomsten van de vorige sessie, waardoor deelname aan de drie sessies het beste is.

 • 12
  10.30 u. - 12.00 u.

  overleg addenda Oekraïne - intersectorale initiatieven

  Overlegmoment ter opvolging van de intersectorale initiatieven die we wensen op te zetten ter ondersteuning van de tewerkstelling van vluchtelingen in het kader van de addenda Oekraïne

 • 12
  09.00 u. - 17.00 u.

  Inspiratiedag Levenslang Leren

  Georganiseerd door het departement WSE. Save the date en hou het programma in het oog!

januari 2024

 • nog te bepalen

  NEET-jongeren

  Organisaties die werken met NEET-jongeren komen in contact met de sectorconsulenten van de sectorfondsen. Na een korte uiteenzetting van elkaars werking komt het er vooral op aan om elkaar in kleine groepen te leren kennen en hoe we werkgevers kunnen koppelen met deze doelgroep van potentiële werknemers.

 • nog te bepalen

  EVENT Nieuwe WBM