Werkbaar werk en jobmobiliteit

Sectorfondsen inspireren en ondersteunen bedrijven om werk te maken van werkbaar werk.

In een krappe arbeidsmarkt is de zorg voor medewerkers en hen duurzaam en met goesting aan de slag houden is een must. Daarvoor is werk maken van werkbare jobs noodzakelijk. Elk sectorfonds neemt de taak op zich hun ondernemingen hierbij te ondersteunen. 

Op welke ondersteuning kunnen bedrijven rekenen? 

1. Intersectorale campagne Werkbaar wint!

31 sectorfondsen zetten samen hun schouders onder een campagne voor de preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk. Het doel van de campagne is werkgevers aanzetten tot reflectie over werkbaar werk in hun eigen onderneming.

Op de website www.werkbaarwint.be kunnen ondernemingen aan de slag met een uitgebreid programma van lunch & learns, events, laagdrempelige tips, direct-op-weg-video’s, getuigenissen of verrassende feiten rond werkbaar werk. En wordt hen de weg gewezen naar het aanbod op maat vanuit hun sectorfonds.  Brochures, affiches en een social mediacampagne brengen het thema onder de aandacht van 9 maart tot en met 30 juni 2023.

2. De sectorfondsen bieden een breed scala van opleidingen aan voor werknemers en werkgevers uit de sector.

Deze opleidingen belichten thema’s gerelateerd aan werkbaar werk gaande van ergonomie, over leidinggeven tot en met medewerkers motiveren. Via de website van je sectorfonds kan je te weten komen welke opleidingen in jouw sector aangeboden worden.

3. Werkbaarheidsscan

Verschillende sectorfondsen bieden een werkbaarheidsscan aan voor de bedrijven uit de sector om een zicht te krijgen op de werkbaarheid en hierover in gesprek te gaan en hier acties rond op te zetten. Hier vind je een overzicht van dergelijke werkbaarwerk-scans (zonder beoordeling).

4. Ondersteuning rond duurzaam telewerken: de telewerkkaart

Enkele sectorfondsen sloegen de handen in elkaar om samen met de Stichting voor Innovatie en Arbeid een gesprekskaart te ontwikkelen.
Telewerken goed organiseren is meer dan medewerkers een laptop geven en ze thuis laten werken. Telewerken invoeren in je onderneming of organisatie is complex en vraagt dat je beslissingen neemt over heel wat items. De gesprekskaart telewerken die de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid ontwikkelde, helpt je daarbij. Hij biedt een leidraad om verschillende thema’s gestructureerd in team te bespreken en zo te komen tot een helder afsprakenkader of een ‘telewerkbeleid’. Hoe je die afspraken dan best uitschrijft, daarvoor kan je aan de slag met de tien regels voor een duurzaam telewerkbeleid.

Ontdek deze tool met gesprekskaart en handleiding.