Advies programmatieaanvragen SO 2024-2025

advies op vraag
AGODI

Voor het eerst sinds jaren kreeg de SERV aanzienlijk minder programmatieaanvragen te beoordelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Dat komt omdat er vanaf dit jaar meer vrije programmatie mogelijk is. Globaal genomen is de SERV vrij positief over de aanvragen. Toch merkt de SERV op dat het moeilijker wordt om brede uitspraken te doen en te oordelen of het aanbod leerwerkplekken voldoende of haalbaar is. 

Voor duaal leren signaleren de hout- en bouwsector en de sector van elektriciens aanzienlijke tekorten in de programmatie. Nochtans is daar een grote bereidheid van ondernemingen om jongeren een leerwerkplek aan te bieden.

Om de onderwijsprogrammatie aantrekkelijk te houden en voldoende perspectief te bieden aan de jongeren die afstuderen in het secundair onderwijs, geeft de SERV drie aanbevelingen aan de minister van Onderwijs:

  1. Ga voor dynamiek en voer in de volgende legislatuur een dynamisch programmatieoverleg in dat mikt op minder planlast en meer gedragenheid.
  2. Kies voor samenwerking en stimuleer verregaande co-creatie tussen de verschillende onderwijsverstrekkers en tussen de onderwijs- en werkpartners zodat je uitkomt bij een maatschappelijk relevant onderwijsaanbod.
  3. Ga voor transparantie: monitor het onderwijsaanbod en de instroom op basis van de matrix secundair onderwijs en grijp in bij scheeftrekkingen.

Contact