Advies samenwerkingsovereenkomst Duitstalige Gemeenschap

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Voorontwerp van decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de inschrijving van een contingent studenten in een bacheloropleiding in de studiegebieden geneeskunde en tandheelkunde in de Vlaamse Gemeenschap

Contact