Advies beroepskwalificaties omarmd

advies op eigen initiatief
Naar een versterkte inzet en grotere benutting van beroepskwalificaties in Vlaanderen

Beroepskwalificaties omschrijven welke competenties juist nodig zijn om een beroep uit te oefenen en zijn opgesteld door het werkveld. Daar zit de kracht van de beroepskwalificaties. Ze zijn bepalend voor de inhoud van studierichtingen en opleidingen. Door hun inschaling in de Vlaamse Kwalificatiestructuur zijn beroepskwalificaties daarnaast ook een erkend leerbewijs dat onderwijsverstrekkers en vormingsorganisaties van sectoren en ondernemingen kunnen uitreiken. De beroepskwalificaties helpen door hun uniek karakter belangrijke doelstellingen realiseren zoals de kwalitatieve aansluiting tussen het initieel onderwijs en de arbeidsmarkt. Ze bevorderen ook flexibele trajecten levenslang leren en kwalificeren jongeren, werkzoekenden en werknemers onder meer via EVC-trajecten (erkenning van verworven competenties uit eerdere werkervaringen).

Hoewel de beroepskwalificaties veel opportuniteiten bieden, worden ze nog te weinig naar waarde geschat en zijn ze te weinig gekend. De SERV roept de volgende Vlaamse Regering dan ook op samen met de het onderwijs- en werkveld verder werk te maken van een sterkere inbedding van de beroepskwalificaties. Dat kan door in te zetten op vlotte en kwaliteitsvolle processen voor de ontwikkeling van beroepskwalificaties en te zorgen voor minder en eenvoudigere vertaalslagen van beroepskwalificaties naar leerplannen en opleidingsprogramma’s. Het kan ook helpen om beroepskwalificaties veel zichtbaarder te maken als fysiek en waardevol leerbewijs, vooral dan voor jongeren die zonder onderwijskwalificatie uitstromen of werkzoekenden die bv. een opleiding volgen bij VDAB. Ten slotte verdienen beroepskwalificerende trajecten van sectoren en in ondernemingen meer ondersteuning in het kader van een structurele én gestructureerde aanpak van levenslang leren als antwoord op een tekort aan geschoold personeel.

Contact