Advies maatregelen lerarenambt

advies op eigen initiatief
Gastleraren en dienstverleningsovereenkomsten

De Vlaamse Regering versoepelt de regeling om gastleraren uit ondernemingen in te zetten voor de klas en maakt het via dienstverleningscontracten met ondernemingen mogelijk dat werknemers (terug) de stap zetten naar het onderwijs. De SERV juicht dit toe: ervaring en expertise vanop de werkvloer zal nog meer dan vandaag gedeeld kunnen worden met leerlingen en cursisten.

Willen deze maatregelen succesvol zijn zal het erop aankomen de dienstverleningscontracten positief te kaderen zodat vooral werknemers met interesse en passie voor onderwijs hiervoor kiezen. Verder zal ondersteuning (via matchmaking) noodzakelijk zijn om onderwijs en ondernemingen samen te brengen en om een gepast en gediversifieerd aanbod aan professionaliseringsmodules uit te werken samen met de lerarenopleidingen. De laagdrempelige principes van het Duaal Lesgeven konden veel sectoren bekoren en worden bij voorkeur meegenomen in de verdere uitwerking van deze maatregelen.

Contact