Advies BVR Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Gwendolyn Rutten
Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, wat betreft de verwerking van persoonsgegevens en de verplichting tot inburgering voor bedienaars van de erkende erediensten.