Advies BVR diversiteitsbeleid Vlaamse overheid

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Gwendolyn Rutten

In een nieuw advies over het gelijkekansen– en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid als werkgever is de Commissie Diversiteit bij de SERV positief. Het is een goede zaak dat de categorieën om personen met een handicap of chronische ziekte af te bakenen verruimen.

Voor de SERV, LEVL en Handicap en Arbeid blijft het belangrijk dat de Vlaamse overheid als werkgever het goede voorbeeld geeft voor gelijke kansen en diversiteit. Het is dan ook één van de acht beleidsprioriteiten van de Commissie Diversiteit voor de nieuwe legislatuur. De Vlaamse werkgevers, vakbonden en kansengroepen verwachten dat de nieuwe Vlaamse Regering snel een strategisch meerjarenplan opmaakt,  de streefcijfers verder actualiseert en inzet op gerichte acties.

De Commissie Diversiteit bij de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) is in een nieuw advies over het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid als werkgever positief over de actualisering en verruiming van de categorieën om personen met een handicap of chronische ziekte af te bakenen.

 

Belangrijk dat alle personen met een handicap of chronische ziekte op basis van de definitie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap worden gevat en gebruik kunnen maken van de specifieke dienstverlening en maatregelen.

 

Het effect van deze aanpassingen op het aandeel personeelsleden met een handicap of chronische ziekte monitoren en de impact vertalen naar de streefcijfers.

Op 30 juni 2023 lag het aandeel personeelsleden met een handicap of chronische ziekte binnen de Vlaamse overheid op 2,5%. Dat komt in de buurt van het streefcijfer van 3,0% (voor 2020 vastgelegd). Dat streefcijfer werd nog niet geactualiseerd en is weinig ambitieus: het staat nog ver af van evenredige arbeidsdeelname. De voorgestelde aanpassingen kunnen er bovendien voor zorgen dat meer mensen onder deze doelgroep zullen vallen.

Voor de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), LEVL.be en Handicap en Arbeid is de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid voor gelijke kansen en diversiteit waarmaken één van de 8 beleidsprioriteiten voor de volgende Vlaamse Regering om een duurzame, inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

  • Maak prioritair werk van een door de Vlaamse Regering goedgekeurd strategisch meerjarenplan gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en een actualisering van de streefcijfers.
    Dat is een belangrijk richtinggevend kader voor de dienst diversiteitsbeleid en de entiteiten van de Vlaamse overheid maar werd deze legislatuur niet opgemaakt.
  • Zet in op gerichte acties op het vlak van rekrutering en selectie, non-discriminatie, realisatie van een inclusieve organisatiecultuur en een versterkte focus op competenties. Zie ook het eerder advies over het strategisch meerjarenplan.