Jaarverslag SERV 2023

Wil je weten hoe de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in 2023 zijn rol als advies- en overlegorgaan heeft gespeeld? Blader dan door het jaarverslag 2023 en ontdek met welke adviezen, studies en rapporten de SERV een relevante bijdrage leverde aan het beleid in Vlaanderen.

In 2023 bracht de SERV ca. honderd adviezen uit over tal van sociaal-economisch thema’s zoals de staatshervorming, begroting, (lokaal) arbeidsmarktbeleid, strategische autonomie, interoperabiliteit, energie- en klimaatbeleid en vermaatschappelijking van de zorg. Daarnaast werden al heel wat beleidsinitiatieven in de steigers gezet of uitgevoerd uit het werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, iedereen mee. In dit VESOC-akkoord dat sociale partners midden 2022 afsloten met de Vlaamse Regering zitten tal van structurele maatregelen om de problemen en uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken.

Naast de activiteiten van de SERV komen in dit digitale jaarverslag ook de activiteiten van de Stichting Innovatie & Arbeid, Commissie Diversiteit, Commissie Sociale Economie, Adviescommissie Economische Migratie en Begeleidingscommissie Pendelfonds van 2023 aan bod.

Contact