Rapport BFW-overdrachten naar gewesten en gemeenschappen in de komende decennia

Een poging tot synthese

De SERV-studiedienst geeft in het rapport over de Bijzondere Financieringswet meer inzicht in de huidige en toekomstige ontvangsten via de BFW voor Vlaanderen en vergelijkt deze met de ontvangsten van andere gewesten en gemeenschappen. Zo krijgen we een zicht op hoe de BFW-overdrachten evolueren voor de verschillende gewesten en gemeenschappen tegen 2039.

De SERV-studiedienst doet de volgende vaststellingen:

  • De BFW-overdrachten naar gewesten en gemeenschappen groeien de komende decennia minder snel dan de Belgische economie, voornamelijk door diverse inhoudingen ingebouwd in de BFW.
  • Deze daling van de overdrachten in verhouding tot het bbp blijkt in de komende decennia niet gelijk verdeeld te zijn over de gewesten en gemeenschappen. De ontvangsten van de Vlaamse overheid (gewest + gemeenschap) evolueren in deze periode gunstiger dan deze van de andere gewesten en gemeenschappen.
  • Het uitdoven van het overgangsmechanisme zorgt in de komende twee legislaturen voor negatieve budgettaire gevolgen voor het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Demografische verschillen zullen bovendien in de komende decennia het budgettaire traject van de gemeenschappen aanzienlijk bepalen. Bij alle gemeenschappen groeit de dotatie ouderenzorg de komende 5 à 20 jaar door de vergrijzing sterk aan, maar deze groei is relatief gezien sterker in Vlaanderen. Bij de andere gemeenschappen zorgt het dalend aantal jongeren de komende jaren bovendien voor significante minderontvangsten.

Belangrijk is voor ogen te houden dat dit feitelijke vaststellingen zijn zoals die rechtstreeks uit de BFW en de geraamde ontvangsten in de komende decennia af te leiden zijn.