Rapport 15 jaar Vlaamse fiscaliteit

advies op eigen initiatief

In een nieuw rapport analyseert de SERV het fiscale beleid van de Vlaamse Regering van de afgelopen 15 jaar. Het rapport werd opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van het SERV-secretariaat en biedt een overzicht van de evolutie van de Vlaamse fiscale inkomsten en uitgaven gedurende de afgelopen drie legislaturen (2009-2024). De SERV heeft het rapport ook overhandigd aan de Vlaamse regeringsonderhandelaars, die het kunnen gebruiken bij de opstelling van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.