• Rondetafel: re-integratie van arbeidsongeschikten met een (indicatie van) arbeidshandicap (op uitnodiging) 19 juni 2019