Hoe een outreachende aanpak laaggeschoolde vrouwen met een migratie-achtergrond begeleidt naar werk

Praktijkvoorbeelden, mogelijkheden en uitdagingen - 14 december 2018

Op 14 december 2018 organiseerde de Commissie Diversiteit een open raad over het thema hoe een outreachende aanpak laaggeschoolde vrouwen met een migratie-achtergrond kan begeleiden en toeleiden naar werk. Hans Maertens (Commissie Diversiteit-voorzitter) startte de voormiddag met een welkomstwoord en inleiding. Daarna volgde er een toelichting van het advies van de Commissie Diversiteit over laaggeschoolde vrouwen met een migratie-achtergrond. Vervolgens werd het woord gegeven aan twee gastsprekers die een praktijkvoorbeeld van een outreachende aanpak toelichtten: Laila Bagar (AIF+) ging dieper in op het ESF-project Dian@work en Ingrid Ter Maat (IVCA) zoomde in op het project ‘babysitters bouwen de brug’ waarin de focus ligt op voortrajecten naar werk. Tot slot was er een panelgesprek met de Vlaamse sociale partners (ABVV en Voka), de VDAB en het Minderhedenforum.