SERVacademie Vluchtelingen en werk

Op 26 april 2017 hield de SERV een SERVacademie rond het thema ‘vluchtelingen en werk’. Ann Vermorgen (SERV-voorzitter) startte de voormiddag met een kort welkomstwoord en inleiding. Daarna werd het woord gegeven aan drie gastsprekers die nauw betrokken zijn bij het beleid dat nu in Vlaanderen wordt gevoerd: Dirk Janssen (Agentschap Integratie en Inburgering), Patrick Noël Vercruysse (VDAB) en Peter Cousaert (VVSG). Dirk Janssen presenteerde een overzicht van de instroom en het profiel van vluchtelingen op basis van de meest recente cijfers. Vervolgens stelde Patrick Noël Vercruysse het vernieuwd actieplan ‘integratie door werk’ van de VDAB voor. Daarna zoomde Peter Cousaert in op de regierol van lokale besturen bij de opvang van vluchtelingen en begeleiding naar werk.

Daarnaast wou de SERV met deze academie ook vanuit een meer academische bril kijken naar dit thema. Dat was de opdracht van de vierde spreker: Dries Lens (Centrum voor Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen). Dries stelde zijn paper voor over arbeidsmarktrajecten van asielzoekers en vluchtelingen in België. Deze paper schreef hij samen met Ive Marx en Suncica Vujic. Beiden zijn professor aan de Universiteit Antwerpen.

De SERV-academie werd afgesloten met een korte vragenronde en gedachtewisseling met de zaal, onder leiding van Ann Vermorgen (SERV-voorzitter).